Job_id หน่วยงาน job_note status วันส่งซ่อม
65001378 ER โถปัสสาวะตัน รับงาน 2022-09-23
65001379 ICU ปัมลมทำงานนาน รับงาน 2022-09-23
65001380 ICU เสียงตามสายไม่ได้ยิน รับงาน 2022-09-23
65001381 OR เครื่องมือหัก รับงาน 2022-09-23
65001362 บริหาร 6268 ถ่ายน้ำมันเครื่อง รับงาน 2022-09-22
65001363 OR เก้าอี้ ล้อ รับงาน 2022-09-22
65001364 IPD1 เสาน้ำเกลือ ล้อ รับงาน 2022-09-22
65001365 แผนไทย หม้อต้ม รับงาน 2022-09-22
65001366 X-Ray หลอดX น้ำมันรั่ว รับงาน 2022-09-22
65001367 IPD2 ไฟห้องน้ำ รับงาน 2022-09-22
65001368 IPD2 ท่อน้ำตัน รับงาน 2022-09-22
65001369 IPD2 อ่างล้างมือรั่ว รับงาน 2022-09-22
65001370 IPD2 หัวฉีดรั่ว รับงาน 2022-09-22
65001371 IPD2 โถปัสสาวะตัน รับงาน 2022-09-22
65001372 ซักฟอก เครื่องอบผ้า รับงาน 2022-09-22
65001373 ซักฟอก เก้าอี้เบาะขาด รับงาน 2022-09-22
65001374 เภสัช ก๊อกน้ำรั่ว รับงาน 2022-09-22
65001375 เภสัช หลังคารั่ว รับงาน 2022-09-22
65001376 เภสัช แอร์ไม่เย็น รับงาน 2022-09-22
65001377 เภสัช เก้าอี้ขาหัก รับงาน 2022-09-22
65001357 ER ไฟไม่ติด ดำเนินการซ่อม 2022-09-15
65001358 บริหาร 6837 ยางขอบกระจก รับงาน 2022-09-15
65001359 OR ไฟไม่ติด ดำเนินการซ่อม 2022-09-15
65001360 IPD1 ไฟห้องน้ำ ดำเนินการซ่อม 2022-09-15
65001355 IPD2 รถเข็นยา รับงาน 2022-09-14
65001348 ประกัน โทรศัพท์ไร้สาย อนุมัติ 2022-09-12
65001349 ซักฟอก เก้าอี้ รับงาน 2022-09-12
65001350 บริหาร 5636 ถ่ายน้ำมันเครื่อง อนุมัติ 2022-09-12
65001352 IPD1 หมอนผู้ป่วย อนุมัติ 2022-09-12
65001353 ER ขวด O2 รับงาน 2022-09-12
65001354 ER Infusion pump terumo รับงาน 2022-09-12
65001340 IPD2 เตียงผู้ป่วย รับงาน 2022-09-08
65001342 OPD ท่อระบายน้ำ รับงาน 2022-09-08
65001343 เภสัช ฝ้าเพดานน้ำรั่ว รับงาน 2022-09-08
65001338 ANC โต๊ะพับ พื้นผุ อนุมัติ 2022-09-07
65001336 X-Ray ฝ้าเพดาน น้ำรั่ว อนุมัติ 2022-09-06
65001332 บริหาร รถปิกอัพขาว บพ 8357 แบตหมดอายุ อนุมัติ 2022-09-05
65001333 เภสัช โทรศัพท์กดยาก ดำเนินการซ่อม 2022-09-05
65001334 OR โทรศัพท์ซ่า อนุมัติ 2022-09-05
65001335 ทันตกรรม unit4 หัวกรอ ลม น้ำ อนุมัติ 2022-09-05
65001328 ER cuff bp อนุมัติ 2022-09-02
65001329 PCU ไมโครโฟน อนุมัติ 2022-09-02
65001330 ซักฟอก เครื่องอบ1 อนุมัติ 2022-09-02
65001331 โรงครัว รถเข็นอาหาร เร่งไม่ขึ้น อนุมัติ 2022-09-02
65001323 โรงครัว ก๊อกน้ำ รับงาน 2022-09-01
65001326 IPD3 w1 แอร์ อนุมัติ 2022-09-01
65001327 IPD3 w6 แอร์ อนุมัติ 2022-09-01
65001315 OR สายจี้ อนุมัติ 2022-08-31
65001316 ER แอร์น้ำรั่ว อนุมัติ 2022-08-31
65001317 ER เบาะรถเข็นนั่ง รับงาน 2022-08-31
65001318 ER เบาะรถเข็นนั่ง อนุมัติ 2022-08-31
65001319 ER เกย์ O2 รั่ว รับงาน 2022-08-31
65001302 OPD ห้องตรวจ WBC มีน้ำรั่ว อนุมัติ 2022-08-30
65001304 IPD2 พัดลมติดพนัง ดำเนินการซ่อม 2022-08-30
65001305 IPD2 เครื่อง congo รับงาน 2022-08-30
65001306 IPD2 พัดลมติดพนัง อนุมัติ 2022-08-30
65001311 LR เครื่องกดแอลกอฮอล์ รับงาน 2022-08-30
65001313 LR เครื่องกดแอลกอฮอล์ รับงาน 2022-08-30
65001292 IPD3 บานกระจกด้านหลังแตก อนุมัติ 2022-08-29
65001293 IPD1 เสาน้ำเกลือ อนุมัติ 2022-08-29
65001294 IPD1 หัวฉีดชำระ รับงาน 2022-08-29
65001295 IPD1 รถเข็น 4 ล้อ อนุมัติ 2022-08-29
65001296 IPD1 เก้าอี้นั่งทำงาน อนุมัติ 2022-08-29
65001289 ER อาคารน้ำรั่ว อนุมัติ 2022-08-26
65001290 ICU เก้าอี้พับ อนุมัติ 2022-08-26
65001291 ICU เครื่องกรองน้ำ อนุมัติ 2022-08-26
65001280 ประกัน หลังคารั่ว อนุมัติ 2022-08-25
65001281 ประชาสัมพันธ์ ฝ้าน้ำรั่ว อนุมัติ 2022-08-25
65001282 OPD เครื่องตัดเฝือก รับงาน 2022-08-25
65001283 บริหาร ORใหม่ ประปารั่ว อนุมัติ 2022-08-25
65001284 บริหาร เก้าอี้ ขาหัก อนุมัติ 2022-08-25
65001285 IPD3 ท่อระบายน้ำ w1 4 5 6 8 9 อนุมัติ 2022-08-25
65001286 IPD3 w9 ใบพัดลมแตก อนุมัติ 2022-08-25
65001287 IPD3 เครื่องกรองน้ำ รับงาน 2022-08-25
65001278 ER infusion pump จอเสีย รับงาน 2022-08-24
65001279 ประกัน เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2022-08-24
65001269 ICU Flow Sensor เรื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2022-08-23
65001270 สวน แผนไทย บ่อบำบัดน้ำเสีย รับงาน 2022-08-23
65001271 สวน ประปารั่ว รับงาน 2022-08-23
65001272 สวน ฝาปิดบ่อโฮลบำบัด อนุมัติ 2022-08-23
65001273 OPD เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2022-08-23
65001274 IPD2 outlet รั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-08-23
65001262 ซักฟอก ก๊อกเครื่องซักผ้า รับงาน 2022-08-22
65001263 บริหาร 6837 แอร์เสีย ดำเนินการซ่อม 2022-08-22
65001264 จ่ายกลาง EO กรอง ดำเนินการซ่อม 2022-08-22
65001265 สวน ทิ้งรก กดไม่ลง รับงาน 2022-08-22
65001266 สวน เกย์ถังสูง รับงาน 2022-08-22
65001257 ประชาสัมพันธ์ โอฆะ แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-08-19
65001258 LR พัดลมตั้งพื้น พัสดุดำเนินการ 2022-08-19
65001259 LR เกย์ O2 พัสดุดำเนินการ 2022-08-19
65001260 LR สายไฟเครื่องอัลตร้าซาว ดำเนินการซ่อม 2022-08-19
65001261 LR แอร์น้ำรั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-08-19
65001244 ER ท่อระบายน้ำตัน รับงาน 2022-08-18
65001245 ER Defibrillator zoll แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2022-08-18
65001246 IPD1 กระจกบานเกล็ดแตก 2แผ่น ดำเนินการซ่อม 2022-08-18
65001247 IPD1 infusion pump พัสดุดำเนินการ 2022-08-18
65001248 IPD1 EKG อ่านค่าไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2022-08-18
65001251 บ้านพัก กระเบื่องหลังคา แตก ดำเนินการซ่อม 2022-08-18
65001252 ทันตกรรม unit น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2022-08-18
65001253 ทันตกรรม unit น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2022-08-18
65001240 LAB อ่างน้ำชำรุด รับงาน 2022-08-17
65001233 บ้านพัก ฝ้าเพดานน้ำรั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-08-15
65001234 ทันตกรรม Forcep หัก พัสดุดำเนินการ 2022-08-15
65001236 IPD3 w1 พัดลม ดำเนินการซ่อม 2022-08-15
65001222 ประชาสัมพันธ์ สายไฟห้องประชุม พัสดุดำเนินการ 2022-08-10
65001223 ประชาสัมพันธ์ ไมค์ลอย 2ตัว อนุมัติ 2022-08-10
65001224 ประชาสัมพันธ์ กล้องถ่ายภาพ พัสดุดำเนินการ 2022-08-10
65001225 ER แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2022-08-10
65001226 LR เครื่องอุลตร้าซาวน์ ไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2022-08-10
65001227 พักแพทย์ แฟลตใหม่ บ3 แอร์ เปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2022-08-10
65001230 IPD1 w2 หลังคารั่ว รับงาน 2022-08-10
65001231 จ่ายกลาง แอร์ห้องล้างเครื่องมือ พัสดุดำเนินการ 2022-08-10
65001219 IPD1 ไฟไม่ติด ดำเนินการซ่อม 2022-08-09
65001220 IPD1 ไฟ จนท ไม่ติด ดำเนินการซ่อม 2022-08-09
65001206 แผนไทย ประตู ดำเนินการซ่อม 2022-08-08
65001207 ประชาสัมพันธ์ หลังคารั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-08-08
65001208 ประชาสัมพันธ์ เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2022-08-08
65001209 ประชาสัมพันธ์ หลังคารั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-08-08
65001212 โรงครัว ผังห้องน้ำรั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-08-08
65001213 โรงครัว ก๊อกน้ำไหลช้า รับงาน 2022-08-08
65001214 โรงครัว ก๊อกน้ำรั่ว รับงาน 2022-08-08
65001198 LR เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ พัสดุดำเนินการ 2022-08-05
65001199 IPD2 cuff bp 31cm พัสดุดำเนินการ 2022-08-05
65001202 บริหาร โรงรถ ท่อประปาแตก ดำเนินการซ่อม 2022-08-05
65001203 PCU เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2022-08-05
65001204 IPD2 หลังคารั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-08-05
65001205 IPD2 มุ้งลวดขาด ดำเนินการซ่อม 2022-08-05
65001191 เภสัช แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-08-04
65001192 รปภ ไฟถนน ดำเนินการซ่อม 2022-08-04
65001195 LAB เก้าอี้ 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2022-08-04
65001197 จ่ายกลาง เครื่อง dyer พัสดุดำเนินการ 2022-08-04
65001181 IPD3 w4 6 กระจกร้าว ดำเนินการซ่อม 2022-08-02
65001182 IPD3 infusion pump จ่ายไม่ตรง ดำเนินการซ่อม 2022-08-02
65001183 ICU ปลั๊กไฟไม่ติด ดำเนินการซ่อม 2022-08-02
65001184 ICU ไฟในตู้เย็น ดำเนินการซ่อม 2022-08-02
65001186 แผนไทย หัวแกส ดำเนินการซ่อม 2022-08-02
65001187 ICU intercom ดำเนินการซ่อม 2022-08-02
65001170 เภสัช ตู้เย็นเก็บยา พัสดุดำเนินการ 2022-08-01
65001174 เปล รถเข็นนั้งล้อหลุด ดำเนินการซ่อม 2022-08-01
65001177 ER รถเข็นนั่ง เบาะ พัสดุดำเนินการ 2022-08-01
65001165 LR นาฬิกาไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2022-07-26
65001168 IPD1 เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2022-07-26
65001162 ER ไฟฉุกเฉิน ดำเนินการซ่อม 2022-07-25
65001163 รปภ หลังคา ป้อมยาม ดำเนินการซ่อม 2022-07-25
65001148 OR ปืนสว่าน ไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2022-07-22
65001151 รปภ ไฟป้าย รพ ดำเนินการซ่อม 2022-07-22
65001153 ซักฟอก กรองแอร์ พัสดุดำเนินการ 2022-07-22
65001143 ICU suction หัก พัสดุดำเนินการ 2022-07-21
65001144 ICU adaptor vacuum หัก พัสดุดำเนินการ 2022-07-21
65001145 ER เก้าอี้หักบุนวม พัสดุดำเนินการ 2022-07-21
65001146 เปล รถเข็นนั่ง เบาะ พัสดุดำเนินการ 2022-07-21
65001134 IPD3 w2-8 สาย tv หลุด ดำเนินการซ่อม 2022-07-20
65001135 IPD3 เก้าอี้พับ พัสดุดำเนินการ 2022-07-20
65001136 IPD3 ไมโครเวฟ พัสดุดำเนินการ 2022-07-20
65001137 IPD3 ฝ้าเพดาน น้ำรั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-07-20
65001139 ICU พัดลมติดผนัง ดำเนินการซ่อม 2022-07-20
65001096 ซักฟอก ตะแกรงดักฝุ่นขาด ดำเนินการซ่อม 2022-07-18
65001097 ER O2 sat ติดๆดับๆ พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001098 เปล เบาะรองรถนั่ง 5อัน พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001099 ER cuff bp 13cm พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001101 ER Hematocrit พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001107 IPD1 อ่างล้าจานตัน ดำเนินการซ่อม 2022-07-18
65001108 IPD1 ที่นอนลม พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001109 LR เก้าอี้ 3ตัว พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001114 IPD3 w20 ตู้วางของ ดำเนินการซ่อม 2022-07-18
65001117 ICU ท่อน้ำตัน รับงาน 2022-07-18
65001121 ICU ปลั๊กไฟ ดำเนินการซ่อม 2022-07-18
65001123 IPD2 ตู้เก็บยา ดำเนินการซ่อม 2022-07-18
65001125 ทันตกรรม Unit4 ลมไม่มี พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001126 OPD ต4 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-07-18
65001093 เปล รถเข็นนั่ง ล้อ พัสดุดำเนินการ 2022-07-08
65001079 สวน ประปา ปั้มคลอรีน รับงาน 2022-07-07
65001080 สวน บำบัดน้ำเสีย ปั้มคลอรีน รับงาน 2022-07-07
65001081 บ้านพัก บ17 พื้นหน้าบ้านทรุด ดำเนินการซ่อม 2022-07-07
65001085 บริหาร 9523 เปลี่ยนโช๊ค ดำเนินการซ่อม 2022-07-07
65001086 บริหาร 6837 หม้อน้ำ ดำเนินการซ่อม 2022-07-07
65001087 บริหาร 2267 ลูกปืนคลัช ดำเนินการซ่อม 2022-07-07
65001088 ประชาสัมพันธ์ กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2022-07-07
65001077 บริหาร เก้าอี้ล้อแตก รับงาน 2022-07-06
65001078 รปภ เบาะจักรยาน ดำเนินการซ่อม 2022-07-06
65001072 IPD2 cuff bp ตีนตุกแก พัสดุดำเนินการ 2022-07-05
65001073 ทันตกรรม ไฟฉายไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2022-07-05
65001065 OPD ชักโครกแตก รับงาน 2022-07-04
65001056 OPD ต5 tv ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2022-07-01
65001059 LR แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2022-07-01
65001060 IPD1 w2 ชักโครกกดไม่ลง รับงาน 2022-07-01
65001051 IPD2 ambu bag พัสดุดำเนินการ 2022-06-30
65001052 OPD สายชำระรั่ว รับงาน 2022-06-30
65001054 OPD tv ไม่ติด ดำเนินการซ่อม 2022-06-30
65001048 บริหาร 402 เครื่องดับ ดำเนินการซ่อม 2022-06-29
65001049 บริหาร 5636 ไฟหน้า ดำเนินการซ่อม 2022-06-29
65001050 บริหาร 1259 เติมน้ำมันเครื่อง ดำเนินการซ่อม 2022-06-29
65001027 ทันตกรรม เก้าอี้หัก2ตัว พัสดุดำเนินการ 2022-06-27
65001035 ICU แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2022-06-27
65001037 IPD2 cuff 27-25 cm พัสดุดำเนินการ 2022-06-27
65001040 IPD2 ที่นอนคนไข้ขาด พัสดุดำเนินการ 2022-06-27
65001016 โรงครัว ชักโครก รับงาน 2022-06-23
65001019 IPD2 สัญญาณเตือนภัยไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2022-06-23
65001020 IPD2 ต1 5 20 22 สัญญาณฉุกเฉิน พัสดุดำเนินการ 2022-06-23
65001022 IPD2 ต9 สัญญาณฉุกเฉิน พัสดุดำเนินการ 2022-06-23
65001023 LR resuscitation t-piece circuit พัสดุดำเนินการ 2022-06-23
65001015 ER REservior 2600ml รั่ว พัสดุดำเนินการ 2022-06-22
65001014 ซ่อมบำรุง ฟุตบาท หน้าORใหม่ ทรุด ดำเนินการซ่อม 2022-06-21
65001008 IPD3 w3 โซฟาขาด ดำเนินการซ่อม 2022-06-20
65001009 ICU ระบบ Air pipeline มีน้ำ ดำเนินการซ่อม 2022-06-20
65001010 OPD ท่อระบายน้ำมีกลิ่น ดำเนินการซ่อม 2022-06-20
65000997 สวน ก๊อกน้ำรั่ว รับงาน 2022-06-17
65000998 OPD ตรวจ7 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-06-17
65000999 OPD ข้อต่อ cuff bp พัสดุดำเนินการ 2022-06-17
65001003 สวน สุชาวดี สปริงเกอร์หัก ดำเนินการซ่อม 2022-06-17
65001004 สวน กายภาพ สปริงเกอร์หัก ดำเนินการซ่อม 2022-06-17
65000994 รปภ opdเก่า ไฟสปอตไล ดำเนินการซ่อม 2022-06-16
65000996 LAB ไฟไม่ติด 2ดวง ดำเนินการซ่อม 2022-06-16
65000975 LR doptone แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2022-06-14
65000979 สวน เคาเตอร์ ไม่เดิน รับงาน 2022-06-14
65000980 สวน ประตูโรงพักขยะ ดำเนินการซ่อม 2022-06-14
65000982 IPD3 w9-12 TV ไม่ติด ดำเนินการซ่อม 2022-06-14
65000964 OPD O2 sat วัดค่าไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2022-06-13
65000965 OPD โต๊ะวางเอกสาร พัสดุดำเนินการ 2022-06-13
65000966 บริหาร 402 แอร์เสีย ดำเนินการซ่อม 2022-06-13
65000967 บริหาร 9523 เมมกล้อง ดำเนินการซ่อม 2022-06-13
65000969 เปล รถเข็นนั่ง ยางกันชน พัสดุดำเนินการ 2022-06-13
65000974 Covid TV 2เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2022-06-13
65000957 IPD2 ประตูห้องเก็บของหลุด พัสดุดำเนินการ 2022-06-10
65000958 IPD2 เคาน์เตอร์ สีลอก พัสดุดำเนินการ 2022-06-10
65000959 ทันตกรรม ก๊อกน้ำ รับงาน 2022-06-10
65000961 บริหาร 6997 แอร์ไม่เย็น ดำเนินการซ่อม 2022-06-10
65000962 บริหาร 1259 มือจับประตู ดำเนินการซ่อม 2022-06-10
65000927 ER EDAN ถ่านเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2022-06-06
65000928 เปล เกย์O2รั่ว พัสดุดำเนินการ 2022-06-06
65000930 บริหาร 2267 ถ่ายน้ำมันเครื่อง รับงาน 2022-06-06
65000931 บริหาร 5636 เปลี่ยนยาง รับงาน 2022-06-06
65000932 บริหาร 8735 ถ่านน้ำมันเครื่อง รับงาน 2022-06-06
65000942 โรงครัว พัดลม พัสดุดำเนินการ 2022-06-06
65000948 ER stethoscop พัสดุดำเนินการ 2022-06-06
65000925 IPD3 w8 tv พัสดุดำเนินการ 2022-06-02
65000915 LR เก้าอี้แถว พัสดุดำเนินการ 2022-06-01
65000918 OPD หูฟังแตก พัสดุดำเนินการ 2022-06-01
65000904 เปล รถเข็นนั่ง พัสดุดำเนินการ 2022-05-31
65000905 เปล รถเข็นนั่ง พัสดุดำเนินการ 2022-05-31
65000906 เปล รถเข็นนั่ง พัสดุดำเนินการ 2022-05-31
65000893 ER เกย์ O2 พัสดุดำเนินการ 2022-05-30
65000894 ER ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2022-05-30
65000895 เปล รถนั่ง เบาะชำรุด พัสดุดำเนินการ 2022-05-30
65000900 รปภ ไฟถนน โควิด ดำเนินการซ่อม 2022-05-30
65000901 IPD3 ราวจับห้องน้ำหลุด รับงาน 2022-05-30
65000902 IPD3 ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2022-05-30
65000880 PCU นาฬิกา ไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2022-05-26
65000864 ER cuff bp 35 cm พัสดุดำเนินการ 2022-05-24
65000868 IPD3 w4 6 กระจกบานเลื่อนร้าว พัสดุดำเนินการ 2022-05-24
65000869 IPD3 w1 ท่อระบายน้ำตัน รับงาน 2022-05-24
65000847 ICU reservior bag ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2022-05-23
65000848 ICU สายเครื่องช่วยหายใจ 75 cm พัสดุดำเนินการ 2022-05-23
65000857 LR พัดลมไม่หมุน ดำเนินการซ่อม 2022-05-23
65000863 ซ่อมบำรุง IPD3 Suction Pipeline ดำเนินการซ่อม 2022-05-23
65000842 Covid เครื่องสำรองไฟ พัสดุดำเนินการ 2022-05-20
65000836 IPD2 หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2022-05-19
65000838 ICU Lung test ขาด พัสดุดำเนินการ 2022-05-19
65000813 ICU ชาร์จเก็บเอกสาร พัสดุดำเนินการ 2022-05-17
65000823 IPD2 พยาบาล พัดลมไม่ส่าย ดำเนินการซ่อม 2022-05-17
65000824 ER กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2022-05-17
65000825 ER สายเครื่องDefibrilator พัสดุดำเนินการ 2022-05-17
65000829 บริหาร 6268 กล้องหน้ารถ พัสดุดำเนินการ 2022-05-17
65000806 บ้านพัก แฟลตใหม่ ห้อง9 ฝ้าน้ำหยด ดำเนินการซ่อม 2022-05-10
65000804 บ้านพัก แฟลตใหม่ ห้อง1 แอร์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2022-05-09
65000789 IPD3 w2 3 7 8 10 โซฟา ดำเนินการซ่อม 2022-05-05
65000791 IPD2 ขวดO2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2022-05-05
65000785 ปรึกษา โทรศัพท์ แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2022-05-03
65000786 ER เก้าอี้บาร์เบาะขาด พัสดุดำเนินการ 2022-05-03
65000769 IPD3 ท่อน้ำทิ้ง รับงาน 2022-05-02
65000777 OPD ปลั๊กไฟ3ตา พัสดุดำเนินการ 2022-05-02
65000762 ICU สาย hight flow ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2022-04-26
65000763 ICU สาย hight flow เด็ก พัสดุดำเนินการ 2022-04-26
65000764 OR โซฟาขาด พัสดุดำเนินการ 2022-04-26
65000749 ICU เก้าอี้สำนักงาน พัสดุดำเนินการ 2022-04-25
65000755 รปภ ไฟรั้วไม่ติด 12ดวง ดำเนินการซ่อม 2022-04-25
65000758 IPD1 เก้าอี้สำนักงาน หน้าคว่ำ พัสดุดำเนินการ 2022-04-25
65000759 IPD1 เก้าอี้สำนักงานเบาะขาด พัสดุดำเนินการ 2022-04-25
65000741 ER เปลนอนล้อหัก พัสดุดำเนินการ 2022-04-21
65000732 ER เก้าอี้สำนักงาน พัสดุดำเนินการ 2022-04-19
65000733 ทันตกรรม โทรศัพท์ พัสดุดำเนินการ 2022-04-19
65000734 LR พัดลมเสียงดัง ดำเนินการซ่อม 2022-04-19
65000736 สวน เครื่องวัดคลอลีนเปิดไม่ติด รับงาน 2022-04-19
65000700 เภสัช แอร์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2022-04-08
65000701 การพยาบาล โซฟา พัสดุดำเนินการ 2022-04-08
65000705 OR หัว compack air drive พัสดุดำเนินการ 2022-04-08
65000698 แผนงาน ห้องserver แอร์ พัสดุดำเนินการ 2022-04-07
65000688 ICU เครื่องทำน้ำร้อยเย็น ดำเนินการซ่อม 2022-04-05
65000678 ER วิทยุสื่อสาร พัสดุดำเนินการ 2022-03-31
65000673 รปภ พัดลม พัสดุดำเนินการ 2022-03-29
65000655 ER แอร์ห้องพัดแพทย์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-03-21
65000657 โรงครัว หน้าเตาแก๊ส ดำเนินการซ่อม 2022-03-21
65000645 LR พัดลมตั้งพื้นดัง พัสดุดำเนินการ 2022-03-18
65000652 Covid แคปซูลย้ายผ้ป่วยไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2022-03-18
65000639 ER เกย์O2 ชำรุด flt-เปล-01 พัสดุดำเนินการ 2022-03-17
65000644 สวน ฝาบ่อบำยัดน้ำเสีย 3ฝา ดำเนินการซ่อม 2022-03-17
65000634 LR เบาะเตียงหลังคลอดขาด พัสดุดำเนินการ 2022-03-16
65000638 IPD3 cuff 3อัน พัสดุดำเนินการ 2022-03-16
65000631 จ่ายกลาง รถส่งของลูกปืนแตก ดำเนินการซ่อม 2022-03-15
65000633 OR เครื่องดมยาสลบ ตัวอ่านแกสเสีย พัสดุดำเนินการ 2022-03-15
65000620 IPD2 ท6 เตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2022-03-11
65000621 สวน สปริงเกอร์ข้อต่อหัก รับงาน 2022-03-11
65000622 สวน ท่อน้ำทิ้งตัน รับงาน 2022-03-11
65000616 ทันตกรรม unit น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2022-03-10
65000617 IPD2 เครื่องใส่สบู่เหลว พัสดุดำเนินการ 2022-03-10
65000618 IPD2 stetoscope พัสดุดำเนินการ 2022-03-10
65000613 ICU ประปารั่ว ดำเนินการซ่อม 2022-03-09
65000592 ICU อ่างล้างเครื่องมือผุ ดำเนินการซ่อม 2022-03-07
65000593 ICU เก้าอี้ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2022-03-07
65000596 LR BP Edan cuff แตก พัสดุดำเนินการ 2022-03-07
65000589 Covid w4 ประตูตู้เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-03-04
65000590 Covid ปลั๊ก3ตา พัสดุดำเนินการ 2022-03-04
65000585 OPD ปรอทวัดไข้ พัสดุดำเนินการ 2022-03-03
65000576 IPD1 ขวด O2 แตก พัสดุดำเนินการ 2022-03-02
65000577 IPD1 ขวด O2 ข้อต่อชำรุด พัสดุดำเนินการ 2022-03-02
65000579 ICU high flow สายชำรุด พัสดุดำเนินการ 2022-03-02
65000583 LR กาน้ำร้อน กดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2022-03-02
65000569 IPD1 stethoscope พัสดุดำเนินการ 2022-03-01
65000570 ทันตกรรม unit2 ที่หุ้มหัวเตียง พัสดุดำเนินการ 2022-03-01
65000571 ทันตกรรม unit4 ที่หุ้มหัวเตียง พัสดุดำเนินการ 2022-03-01
65000572 ICU เครื่งว่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2022-03-01
65000559 ICU wator tap มีลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2022-02-25
65000560 สวน ฟุตบาตทรุด บริเวรถนนใหม่ด้านทิศตวันตก ดำเนินการซ่อม 2022-02-25
65000554 ER รถเข็นนั่ง เบาะ/ล้อ พัสดุดำเนินการ 2022-02-23
65000555 ER รถเข็นนั่ง ล้อ พัสดุดำเนินการ 2022-02-23
65000556 ER รถเข็นนั่ง เบาะ พัสดุดำเนินการ 2022-02-23
65000550 แผนงาน เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2022-02-22
65000538 OPD ไมโครโฟน พัสดุดำเนินการ 2022-02-21
65000526 ICU กรองอากาศ พัสดุดำเนินการ 2022-02-17
65000527 ICU สายวัด spo2 ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2022-02-17
65000519 บริหาร แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2022-02-15
65000525 IPD2 เก้าอี้ชำรุด 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2022-02-15
65000511 IPD3 เก้าอี้ เอียง พัสดุดำเนินการ 2022-02-14
65000517 ER cpr แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-02-14
65000501 OPD หูฟัง พัสดุดำเนินการ 2022-02-09
65000502 ER cuff bp 40 cm พัสดุดำเนินการ 2022-02-09
65000503 OR ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ รับงาน 2022-02-09
65000494 บัตร โทรศัพท์กดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2022-02-07
65000477 LAB centifuge ไม่ทำงาน ดำเนินการซ่อม 2022-02-02
65000479 LR ล้อแขวนรางม่าน ดำเนินการซ่อม 2022-02-02
65000480 IPD2 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ล้อชำรุด ดำเนินการซ่อม 2022-02-02
65000481 IPD2 Chart เหล็ก พัสดุดำเนินการ 2022-02-02
65000467 ปรึกษา โทรศัพท์มือถือ พัสดุดำเนินการ 2022-02-01
65000461 สวน ประตูน้ำสปริงเกอร์ ipd3 ดำเนินการซ่อม 2022-01-31
65000462 IPD3 เก้าอี้เบาะขาด พัสดุดำเนินการ 2022-01-31
65000453 ทันตกรรม แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-01-27
65000460 IPD2 cuff 13cm พัสดุดำเนินการ 2022-01-27
65000451 ER aed zoll สายต่อเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2022-01-26
65000445 สวน บำบัดน้ำเสีย ท่อแตก ดำเนินการซ่อม 2022-01-25
65000446 สวน ห้องสมุด บ่อเกรอะ ดำเนินการซ่อม 2022-01-25
65000439 ER stethoscope พัสดุดำเนินการ 2022-01-24
65000429 LR Ambu bag พัสดุดำเนินการ 2022-01-19
65000420 IPD2 หมอนผู้ป่าย พัสดุดำเนินการ 2022-01-18
65000421 IPD2 ปลั๊ก3ตา พัสดุดำเนินการ 2022-01-18
65000425 ซักฟอก ฟิลเตอร์แอร์ พัสดุดำเนินการ 2022-01-18
65000413 OR สว่านเจาะกระดูก พัสดุดำเนินการ 2022-01-13
65000407 จ่ายกลาง เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2022-01-12
65000408 ICU ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2022-01-12
65000411 ซ่อมบำรุง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนประจำ ปี 1/65 พัสดุดำเนินการ 2022-01-12
65000400 IPD2 TV เด็กไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2022-01-10
65000391 OR เครื่องดมยา Bag ขาด พัสดุดำเนินการ 2022-01-07
65000392 OR เครื่องดมยา e for l แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2022-01-07
65000393 OR เครื่องดมยา mindray test ไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2022-01-07
65000382 LR สายต่อspo2 พัสดุดำเนินการ 2022-01-06
65000384 OR EGD พัสดุดำเนินการ 2022-01-06
65000387 ICU ไฟ 3จุด พัสดุดำเนินการ 2022-01-06
65000388 ICU cuff bp 6อัน พัสดุดำเนินการ 2022-01-06
65000374 ER cuff bp 25cm พัสดุดำเนินการ 2022-01-05
65000375 OPD เบาหวาน นาฬิกาแตก พัสดุดำเนินการ 2022-01-05
65000370 ซักฟอก แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2022-01-04
65000354 IPD2 สายเครื่องออกชิเจนแรงดันสูง พัสดุดำเนินการ 2021-12-28
65000360 Covid เมโย พัสดุดำเนินการ 2021-12-28
65000347 ICU เครื่องช่วยหายใจ filterแตก พัสดุดำเนินการ 2021-12-27
65000348 ทันตกรรม Unit4 ไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-12-27
65000349 ทันตกรรม แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-12-27
65000343 LR แอร์หนูเน่า พัสดุดำเนินการ 2021-12-24
65000329 IPD3 เก้าอี้พัง พัสดุดำเนินการ 2021-12-23
65000332 แผนไทย เครื่องชั่งน้ำหนัก พัสดุดำเนินการ 2021-12-23
65000333 แผนไทย เก้าอี้คนไข้แถว4 พัสดุดำเนินการ 2021-12-23
65000336 สวน สปริงเกอร์หัก รับงาน 2021-12-23
65000339 IPD1 ambu bag รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-12-23
65000298 ER รถเข็นนั่ง พัสดุดำเนินการ 2021-12-21
65000302 OPD เก้าอี้ที่นั่งหลุด พัสดุดำเนินการ 2021-12-21
65000307 ER cuff bp 23cm พัสดุดำเนินการ 2021-12-21
65000309 ประกัน เก้าอี้ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2021-12-21
65000311 Covid w10 กระจกแตก พัสดุดำเนินการ 2021-12-21
65000315 Covid w11 12 กระจกแตก พัสดุดำเนินการ 2021-12-21
65000283 IPD1 vacuum ดูดไม่แรง พัสดุดำเนินการ 2021-12-20
65000284 IPD1 vacuum ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2021-12-20
65000285 IPD1 congo ดูดไม่แรง พัสดุดำเนินการ 2021-12-20
65000290 เภสัช ตู้เย็น ท่อน้ำตัน พัสดุดำเนินการ 2021-12-20
65000295 ทันตกรรม ยูนิต4 ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2021-12-20
65000275 ER BP terumo 130cm พัสดุดำเนินการ 2021-12-16
65000277 LR เครื่องอบเด็กสายจับ พัสดุดำเนินการ 2021-12-16
65000279 OPD ปรอทวัดไข้ พัสดุดำเนินการ 2021-12-16
65000280 OPD ต8 tv ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-12-16
65000252 ทันตกรรม ไฟฉายไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-12-14
65000259 รปภ มีเหล็กที่ถนนหน้าเสาธง รับงาน 2021-12-14
65000260 ER central monitor batery เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-12-14
65000261 ER central monitor batery เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-12-14
65000262 ER central monitor batery เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-12-14
65000263 ER central monitor batery เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-12-14
65000247 LR โตมไฟผ่าตัดเล็กดับ พัสดุดำเนินการ 2021-12-13
65000251 บริหาร เก้าอี้สำนักงาน พัสดุดำเนินการ 2021-12-13
65000235 ประชาสัมพันธ์ โปรเจ็กเตอร์ พัสดุดำเนินการ 2021-12-07
65000236 จ่ายกลาง แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-12-07
65000221 IPD1 เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2021-11-29
65000225 ER cuff bp 6-11cm พัสดุดำเนินการ 2021-11-29
65000226 ER stethoscope diaphamขาด พัสดุดำเนินการ 2021-11-29
65000201 จ่ายกลาง กรองน้ำรั่ว รับงาน 2021-11-25
65000203 สวน OR รางน้ำฝนไม่ระบาย ดำเนินการซ่อม 2021-11-25
65000206 Covid ชาทเหล็กหัก พัสดุดำเนินการ 2021-11-25
65000194 รปภ แบตวิทยุสื่อสาร พัสดุดำเนินการ 2021-11-24
65000196 รปภ จักรยาน พัสดุดำเนินการ 2021-11-24
65000185 กายภาพ หม้อต้มพาราฟิน พัสดุดำเนินการ 2021-11-19
65000173 Covid เก้าอี้ขาหัก พัสดุดำเนินการ 2021-11-17
65000169 สวน ซุ้มพระ ฝารางน้ำ 2อัน พัสดุดำเนินการ 2021-11-15
65000170 สวน ประตูทางออก ฝารางน้ำ 7อัน พัสดุดำเนินการ 2021-11-15
65000172 สวน lr ฝารางน้ำ 15 อัน พัสดุดำเนินการ 2021-11-15
65000156 ER blade no4 น็อตหลุด พัสดุดำเนินการ 2021-11-11
65000162 บริหาร โทรศัพท์ โทรออกไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2021-11-11
65000140 บริหาร โทรศัพท์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-11-09
65000141 บริหาร เก็าอี้ พัสดุดำเนินการ 2021-11-09
65000146 แผนไทย Bp ไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2021-11-09
65000147 แผนไทย นาฬิกา พัสดุดำเนินการ 2021-11-09
65000148 Covid cuff bp ขาด พัสดุดำเนินการ 2021-11-09
65000151 ซ่อมบำรุง ตืดไฟป้ายกิจกรรม opdเก่า พัสดุดำเนินการ 2021-11-09
65000134 ICU เครื่องช่วยหายใจ ข้อต่อแตก พัสดุดำเนินการ 2021-11-08
65000130 OPD หูฟังยางรองหูฟังเสื่อมสภาพ พัสดุดำเนินการ 2021-11-04
65000115 ทันตกรรม แอร์ตัดเอง พัสดุดำเนินการ 2021-11-01
65000116 บริหาร พขร วิทยุเสีย2เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2021-11-01
65000118 ER รีโมทแอร์เสีย พัสดุดำเนินการ 2021-11-01
65000111 LR cuff bp พัสดุดำเนินการ 2021-10-29
65000113 OPD หลังคาopd เก่าแตกหลุดน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-10-29
65000087 LR cuff รั่ว2อัน พัสดุดำเนินการ 2021-10-25
65000063 บริหาร 8735 เพลาเลี้ยว พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000064 บริหาร 1809 น้ำเข้าไฟหน้า พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000065 บริหาร 1259 แอร์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000068 IPD2 cuff 18-26 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000069 IPD2 ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000072 IPD2 โทรศัพท์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000073 LR โทรศัพท์ พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000079 IPD1 w2 ฝ้าน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000082 ER สายรัด long spinal board3เส้น พัสดุดำเนินการ 2021-10-20
65000057 บ้านพัก แฟลตใหม่ บ9 ฝ้าเพดาน พัสดุดำเนินการ 2021-10-18
65000040 จ่ายกลาง เครื่องนึ่ง3 ประตูตก พัสดุดำเนินการ 2021-10-15
65000048 ICU cuff 23-33cm พัสดุดำเนินการ 2021-10-15
65000049 ICU cuff 23-33cm พัสดุดำเนินการ 2021-10-15
65000037 ซักฟอก หัวฉีดชำระ รับงาน 2021-10-14
65000035 บริหาร 6837 ปีกนกเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2021-10-12
65000023 ปรึกษา กรื่งสัญญาณ พัสดุดำเนินการ 2021-10-06
65000025 ประชาสัมพันธ์ ไมค์ไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2021-10-06
65000015 ICU หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-10-04
65000001 ICU แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2021-10-01
65000002 ICU ฝ้าผุ ราดำ พัสดุดำเนินการ 2021-10-01
64001479 ประชาสัมพันธ์ ฝ้าชั้น4 พัสดุดำเนินการ 2021-09-30
64001480 ประชาสัมพันธ์ แอร์ไม่เย็น ห้องประชุม พัสดุดำเนินการ 2021-09-30
64001481 บริหาร คลังพัสดุ ฝ้า พัสดุดำเนินการ 2021-09-30
64001475 Covid รพ สนาม ฝ้าหล่นแตก พัสดุดำเนินการ 2021-09-29
64001473 จ่ายกลาง หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-28
64001462 OPD BP Digital ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-09-22
64001453 LAB แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-21
64001456 โรงครัว รางน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-21
64001460 ทันตกรรม tipper syring พัสดุดำเนินการ 2021-09-21
64001443 ICU Humidify chamber น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-16
64001445 ICU เครื่องช่วยหายใจ ข้อต่อแตก พัสดุดำเนินการ 2021-09-16
64001423 ICU Neo2 blend high flow ลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-13
64001424 ICU Nasal สายขาด พัสดุดำเนินการ 2021-09-13
64001431 IPD2 ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2021-09-13
64001420 OR เก้าอี้หัก พัสดุดำเนินการ 2021-09-10
64001412 ER reservior พัสดุดำเนินการ 2021-09-09
64001416 X-Ray น้ำรั่วเข้าหน้าต่าง พัสดุดำเนินการ 2021-09-09
64001417 X-Ray แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2021-09-09
64001390 OPD BP สายชาจ พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001391 ER ฝ้าเพดาน น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001392 ER Ambu bag ข้อต่อเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001393 Covid เครื่องคิดเลข พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001394 IPD3 หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001395 จ่ายกลาง หม้อก๊อสฝาหลุด พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001397 ประชาสัมพันธ์ สุพรรณ หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001399 ประชาสัมพันธ์ สุพรรณ แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001409 ซักฟอก แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001410 ซักฟอก อบผ้า4 ไม่ร้อน พัสดุดำเนินการ 2021-09-07
64001374 ICU mark7 ข้อต่อเสีย พัสดุดำเนินการ 2021-09-02
64001375 ทันตกรรม ไฟฉายเสีย พัสดุดำเนินการ 2021-09-02
64001378 IPD2 cuff bp พัสดุดำเนินการ 2021-09-02
64001373 ANC เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก พัสดุดำเนินการ 2021-08-31
64001360 IPD2 เครื่องจ่ายแอลกอฮอ พัสดุดำเนินการ 2021-08-30
64001368 Covid ฝนตกน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-08-30
64001353 Covid พัดลม 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-08-25
64001357 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-08-25
64001345 ER เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2021-08-24
64001337 ประกัน เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-08-20
64001330 IPD2 ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2021-08-19
64001335 จ่ายกลาง เครื่องRO พัสดุดำเนินการ 2021-08-19
64001323 OPD ต1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-08-18
64001325 OPD นาฬืกา พัสดุดำเนินการ 2021-08-18
64001318 ER หัวออกฃืเจบถัง พัสดุดำเนินการ 2021-08-17
64001319 บ้านพัก บ.หมอจิ รั้วพัง พัสดุดำเนินการ 2021-08-17
64001320 X-Ray เครื่องเอ็กเรย์ สายชูตหลุด พัสดุดำเนินการ 2021-08-17
64001316 IPD1 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-08-16
64001302 IPD2 ที่นอนลม4 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-08-10
64001304 IPD2 ที่นอนลม3 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-08-10
64001305 IPD2 ที่นอนลม2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-08-10
64001306 IPD2 ที่นอนลม1 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-08-10
64001310 ER Blade พัสดุดำเนินการ 2021-08-10
64001311 ER ตู้เก็บศพ พัสดุดำเนินการ 2021-08-10
64001295 บริหาร 6839 เปลียนยาง พัสดุดำเนินการ 2021-08-09
64001297 โรงครัว เครื่องปั่นไหม้ พัสดุดำเนินการ 2021-08-09
64001288 ทันตกรรม ลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-08-05
64001289 LR ตู้อบเด็ก พัสดุดำเนินการ 2021-08-05
64001290 LR สายต่อ Neopull พัสดุดำเนินการ 2021-08-05
64001291 LR บันไดขึ้นเตียง พัสดุดำเนินการ 2021-08-05
64001275 LR พัดลมตั้งพื้น 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-08-03
64001276 ICU ampbu bag ลิ้นรั้ว พัสดุดำเนินการ 2021-08-03
64001279 ER แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2021-08-03
64001282 ซักฟอก เครื่่องซัก4 พัสดุดำเนินการ 2021-08-03
64001269 ICU เครื่องช่วยหายใจ velar พัสดุดำเนินการ 2021-08-02
64001251 ICU blood gas error พัสดุดำเนินการ 2021-07-23
64001253 ซักฟอก ซัก4 น้ำไม่ร้อน พัสดุดำเนินการ 2021-07-23
64001246 ER สาย O2 sat พัสดุดำเนินการ 2021-07-22
64001247 ER เตรื่องวัดปอด พัสดุดำเนินการ 2021-07-22
64001248 LR หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-07-22
64001240 LAB ตู้ bio หลอด uvขาด พัสดุดำเนินการ 2021-07-21
64001229 บริหาร 6837 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2021-07-16
64001219 IPD1 schiller สาย ekg พัสดุดำเนินการ 2021-07-14
64001220 IPD1 Edan h100 O2 mobile พัสดุดำเนินการ 2021-07-14
64001223 ER ฝ้าเพดาน พัสดุดำเนินการ 2021-07-14
64001198 IPD1 chiller เก็บไฟไม่อยู่ พัสดุดำเนินการ 2021-07-12
64001202 OPD BP อัตโนมัตื พัสดุดำเนินการ 2021-07-12
64001203 OPD BP terumo 4 พัสดุดำเนินการ 2021-07-12
64001204 OPD BP terumo 3 พัสดุดำเนินการ 2021-07-12
64001194 ซ่อมบำรุง Suction Motor ไหม้ พัสดุดำเนินการ 2021-07-09
64001190 ICU O2 sat 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-07-07
64001189 IPD1 cuff เด็กรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-07-06
64001184 LR เก้าอี้หัก พัสดุดำเนินการ 2021-07-05
64001181 ER เครื่องอบ mask พัสดุดำเนินการ 2021-07-02
64001173 IPD1 เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2021-07-01
64001174 LR เครื่องนึ่งขวดนม พัสดุดำเนินการ 2021-07-01
64001175 การพยาบาล พัดลมตั้งโต๊ะ พัสดุดำเนินการ 2021-07-01
64001168 บ้านพัก สีหลุด พัสดุดำเนินการ 2021-06-30
64001165 ICU อุปกรณ์ต่อ bird mark7 พัสดุดำเนินการ 2021-06-29
64001162 ICU เครื่องดูดฝุ่น พัสดุดำเนินการ 2021-06-28
64001163 ICU แอร์เปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-06-28
64001148 LR ไฟส่องเด็ก พัสดุดำเนินการ 2021-06-24
64001149 ICU ถังถูพื้น พัสดุดำเนินการ 2021-06-24
64001150 ICU เครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2021-06-24
64001152 ซักฟอก ซักผ้า2 ซ๊อต พัสดุดำเนินการ 2021-06-24
64001140 พักแพทย์ แอร์ 2เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2021-06-23
64001142 IPD1 w3 ตู้เย็นชั้นวางของแตก พัสดุดำเนินการ 2021-06-23
64001143 IPD1 wรวม ตู้เย็นสนิมขึ้น พัสดุดำเนินการ 2021-06-23
64001144 IPD1 w1 ตู้เย็นไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-06-23
64001119 ICU เครื่องช่วยหายใจ hamidifierไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-06-21
64001120 ER ambu bag พัสดุดำเนินการ 2021-06-21
64001111 ทันตกรรม แอร์เป็นน้ำแข็ง พัสดุดำเนินการ 2021-06-17
64001113 LAB ขอบยางตู้แช่ พัสดุดำเนินการ 2021-06-17
64001099 ER สาย O2 กรอบ พัสดุดำเนินการ 2021-06-16
64001100 ICU New port360 พัสดุดำเนินการ 2021-06-16
64001101 ICU Exhalation filter แตก พัสดุดำเนินการ 2021-06-16
64001102 ICU New port360 O2 sensorเสีย พัสดุดำเนินการ 2021-06-16
64001092 ER ฝ้าน้ำรั้ว พัสดุดำเนินการ 2021-06-15
64001076 ER ฝ้าเพดาน พัสดุดำเนินการ 2021-06-14
64001083 IPD2 ปลั๊ไฟ3ตา พัสดุดำเนินการ 2021-06-14
64001088 ER long spinal board แตกเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-06-14
64001073 บริหาร โทรศัพท์ ห้องผอ พัสดุดำเนินการ 2021-06-11
64001053 โรงครัว ลิ้นชักโต๊ะทำงาน พัสดุดำเนินการ 2021-06-08
64001055 LR ไฟส่องแผล พัสดุดำเนินการ 2021-06-08
64001044 OPD หูฟัง ari พัสดุดำเนินการ 2021-06-07
64001048 ICU reservior bug พัสดุดำเนินการ 2021-06-07
64001049 ICU สายเครื่องฃ่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2021-06-07
64001041 ซ่อมบำรุง ล้างแอร์ประจำปี2564 รอบที่2 พัสดุดำเนินการ 2021-06-04
64001031 PCU แอร์เสีย พัสดุดำเนินการ 2021-06-01
64001033 ซักฟอก แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2021-06-01
64001035 ER defib philip แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-06-01
64001036 เปล พัดลมใบพัดแตก พัสดุดำเนินการ 2021-06-01
64001027 IPD3 w3 7 tv ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-05-31
64001017 IPD2 ambubag พัสดุดำเนินการ 2021-05-25
64001002 LR เก้าอี้หัก พัสดุดำเนินการ 2021-05-24
64001003 LR เครื่องดูดเสมหะ พัสดุดำเนินการ 2021-05-24
64001005 ซักฟอก พัดลมตั้งพื้น พัสดุดำเนินการ 2021-05-24
64001010 ER ด้าม blade แตก พัสดุดำเนินการ 2021-05-24
64000986 IPD2 เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2021-05-21
64000987 IPD2 cuff bp 22-32cm พัสดุดำเนินการ 2021-05-21
64000988 IPD2 cuff bp 22-32cm พัสดุดำเนินการ 2021-05-21
64000995 ER เครื่องจ่ายแอลกอฮอ พัสดุดำเนินการ 2021-05-21
64000996 ER cuff bp 15-26cm พัสดุดำเนินการ 2021-05-21
64000997 ER cuff bp 25-35cm พัสดุดำเนินการ 2021-05-21
64000999 บริหาร 2267 แอร์เสีย พัสดุดำเนินการ 2021-05-21
64000982 ประชาสัมพันธ์ ขาจอหัก พัสดุดำเนินการ 2021-05-19
64000979 IPD1 w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-05-18
64000967 IPD1 รวม2 tv พัสดุดำเนินการ 2021-05-17
64000947 IPD1 w4 ประตูห้องเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2021-05-13
64000943 แผนงาน พัดลม พัสดุดำเนินการ 2021-05-12
64000935 รปภ วิทยุ2 พัสดุดำเนินการ 2021-05-11
64000918 IPD2 เตียงผู้ป่วยไกเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-05-05
64000909 บริหาร เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2021-05-03
64000910 บริหาร รถ 5636 ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-05-03
64000904 OPD ไมโครโฟน w5 ไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2021-04-29
64000903 ER โคมไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-04-28
64000898 IPD2 เตียงผู้ป่วย ไกเตียง พัสดุดำเนินการ 2021-04-26
64000884 ICU ข้อต่อ suivel elbow connector พัสดุดำเนินการ 2021-04-22
64000860 OPD bp3 ทำงานผิดปกติ พัสดุดำเนินการ 2021-04-16
64000861 ICU cuff 14cmขาด พัสดุดำเนินการ 2021-04-16
64000866 IPD1 w2 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2021-04-16
64000868 IPD1 shiller argus สายวัดความดัน พัสดุดำเนินการ 2021-04-16
64000849 ER cuff bp 27 cm พัสดุดำเนินการ 2021-04-09
64000850 ER cuff bp 25cm พัสดุดำเนินการ 2021-04-09
64000846 IPD2 guide ผู้ใหญ่หัก พัสดุดำเนินการ 2021-04-08
64000837 บริหาร 8735 กระจกหน้าแตก พัสดุดำเนินการ 2021-04-07
64000842 ER ambu bag ขาด พัสดุดำเนินการ 2021-04-07
64000844 บริหาร แบตมือถือบวม พัสดุดำเนินการ 2021-04-07
64000812 IPD3 w2 บานเลื่อน พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000813 IPD1 ขวด O2 หัก พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000814 IPD1 ขวด O2 หัก พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000816 OPD BP 4 เสียทำงานผิดปกติ พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000821 IPD3 w5 TV ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000823 แผนงาน server แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000825 LR เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000826 IPD1 ตู้เก็บเอกสารกระจกแตก พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000833 IPD1 w2 แอร์กรองขาด พัสดุดำเนินการ 2021-04-05
64000797 OPD เครื่องชั่งน้ำหนัก พัสดุดำเนินการ 2021-04-01
64000798 ER เก้าอี้สำนักงาน พัสดุดำเนินการ 2021-04-01
64000800 ER บันไดขื้นเตียง พัสดุดำเนินการ 2021-04-01
64000802 ER รถเข็นนั่ง พัสดุดำเนินการ 2021-04-01
64000788 ER โทรศัพท์ พัสดุดำเนินการ 2021-03-30
64000774 IPD3 เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก พัสดุดำเนินการ 2021-03-24
64000776 ICU เครื่องสำรองไฟ เครื่องช่วยหายใจ vela พัสดุดำเนินการ 2021-03-24
64000777 OR หัวต่อ drill พัสดุดำเนินการ 2021-03-24
64000778 OR ตัวต่อสายรัดห้ามเลือด พัสดุดำเนินการ 2021-03-24
64000782 X-Ray แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2021-03-24
64000772 IPD3 กล่องจานดาวเทียน พัสดุดำเนินการ 2021-03-23
64000773 จ่ายกลาง specculum น็อตหาย พัสดุดำเนินการ 2021-03-23
64000763 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-03-22
64000767 LR ไฟส่องเด็ก พัสดุดำเนินการ 2021-03-22
64000752 OPD เก้าอี้หัวกลมหัก พัสดุดำเนินการ 2021-03-19
64000748 IPD1 cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-03-17
64000750 ICU เครื่องช่วยหายใจ vela diapham exculation อุปกรหาย พัสดุดำเนินการ 2021-03-17
64000735 ER รถเข็นนั่งเบาะชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-03-16
64000744 IPD1 รวม2 tv ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-03-16
64000746 IPD1 cuff bp ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-03-16
64000731 ซักฟอก จักรเย็บผ้า พัสดุดำเนินการ 2021-03-15
64000716 สวน กาน้ำร้อนไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2021-03-09
64000712 IPD3 กล่องtv พัสดุดำเนินการ 2021-03-08
64000699 สวน ฝาปิดปั้มคลอลีน พัสดุดำเนินการ 2021-03-05
64000684 ICU แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-03-04
64000686 ICU สาย corrugate ขาด พัสดุดำเนินการ 2021-03-04
64000687 ICU neo2blend ลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-03-04
64000689 ทันตกรรม unit น้ำหยดtippre syi รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-03-04
64000673 ICU ไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-03-02
64000657 บริหาร 1809 แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-03-01
64000660 IPD1 รวม1 กล่องtv พัสดุดำเนินการ 2021-03-01
64000665 LAB ห้องพักเวร แอร์เปิดแล้วเบรกเกอร์ตัด พัสดุดำเนินการ 2021-03-01
64000666 LAB ห้องธนาคารเลือด แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2021-03-01
64000641 ทันตกรรม หัวกรอเร็วน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-02-18
64000632 โรงครัว เตรื่องปั่นน้ำเต้าหู้ พัสดุดำเนินการ 2021-02-16
64000624 IPD2 stethoscope พัสดุดำเนินการ 2021-02-15
64000630 IPD2 หมอนผู้ป่วยขาด พัสดุดำเนินการ 2021-02-15
64000609 บริหาร 6268 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2021-02-09
64000611 ICU เครื่องช่วยหายใจ vela วาล์วรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-02-09
64000595 รปภ เตรื่องทำน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2021-02-08
64000596 ER เกย์O2 พัสดุดำเนินการ 2021-02-08
64000600 ICU เครื่องช่วยหายใจ vela แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2021-02-08
64000601 ICU เครื่องช่วยหายใจ air inlet/ O2 sensor เสีย พัสดุดำเนินการ 2021-02-08
64000607 ซ่อมบำรุง ติดโคมไฟข้างตึกไตเทียม-อุลิต 1โคม ดำเนินการซ่อม 2021-02-08
64000590 ER O2 sat สายขาด พัสดุดำเนินการ 2021-02-04
64000593 OR สาย colono blopsy พัสดุดำเนินการ 2021-02-04
64000578 ICU เครื่องสำรองไฟ พัสดุดำเนินการ 2021-02-03
64000581 LAB เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-02-03
64000586 OR กล้อง colonoscope ตัวถังรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-02-03
64000587 ICU reservior bag รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-02-03
64000563 จ่ายกลาง forcops nontooth 29ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000564 จ่ายกลาง forcops tooth 29ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000565 จ่ายกลาง champ กลางตรง 1ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000566 จ่ายกลาง champ กลางโค้ง 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000567 จ่ายกลาง spong โค้ง พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000568 จ่ายกลาง กรรไกรตัดไหม พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000569 จ่ายกลาง needle holder ด้ามทอง 1ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000570 จ่ายกลาง needle ธรรมดา 4ตัว พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000575 LR defibirillation ฝาปิดกระดาษหัก พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000576 เปล เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000577 จ่ายกลาง ด้ามมีด พัสดุดำเนินการ 2021-02-01
64000553 ประชาสัมพันธ์ ปลั๊ก3ตา พัสดุดำเนินการ 2021-01-29
64000543 OR อุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อ พัสดุดำเนินการ 2021-01-28
64000544 ICU ข้อต่อ srivel flex track adapter แตก พัสดุดำเนินการ 2021-01-28
64000547 ER reservior bag รั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-01-28
64000548 ทันตกรรม เครื่องฉายแสง ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2021-01-28
64000540 IPD1 ไฟส่องเด็กไม่ติด2ดวง พัสดุดำเนินการ 2021-01-26
64000527 ซักฟอก โทรศัพท์ไม่มีเสียง พัสดุดำเนินการ 2021-01-25
64000524 เภสัช ขอบยางประตูตู้แช่ พัสดุดำเนินการ 2021-01-22
64000511 เภสัช รถขนยาเสีย พัสดุดำเนินการ 2021-01-21
64000520 ทันตกรรม หัวกรอเร็วน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2021-01-21
64000494 ทันตกรรม นาฬิกา 2เรือน พัสดุดำเนินการ 2021-01-19
64000496 ซักฟอก พัดลมตั้งพื้น สีเขียว พัสดุดำเนินการ 2021-01-19
64000491 ER defib zoll สายไฟชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-01-18
64000475 ICU cuff bp 33-51cm พัสดุดำเนินการ 2021-01-13
64000473 IPD2 chart ตนไข้ พัสดุดำเนินการ 2021-01-12
64000462 ER head immobilizer พัสดุดำเนินการ 2021-01-11
64000466 ICU central monitor cuff bp 23-33 mm พัสดุดำเนินการ 2021-01-11
64000468 IPD3 ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2021-01-11
64000469 เภสัช เก้าอี้2 ล้อหลุด พัสดุดำเนินการ 2021-01-11
64000458 OPD stethoscope หาย พัสดุดำเนินการ 2021-01-08
64000451 ประชาสัมพันธ์ ตู้เก็บของชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-01-06
64000444 LR incubator หน้าต่างชำรุด พัสดุดำเนินการ 2021-01-05
64000449 ซ่อมบำรุง บำรุงรักษาประจำปี64/2 ล้างแอร์ พัสดุดำเนินการ 2021-01-05
64000442 OPD cuff dinamap พัสดุดำเนินการ 2021-01-04
64000433 ICU bird mark7 #8580diaphame value stem ขาด พัสดุดำเนินการ 2020-12-29
64000408 ER stethoscope พัสดุดำเนินการ 2020-12-22
64000409 ER cuff bp 25 cm พัสดุดำเนินการ 2020-12-22
64000410 ER cuff bp 18 cm พัสดุดำเนินการ 2020-12-22
64000415 OPD หูฟัง พัสดุดำเนินการ 2020-12-22
64000398 OPD โถปัสสาวะ พัสดุดำเนินการ 2020-12-21
64000400 ER head immocbilizer พัสดุดำเนินการ 2020-12-21
64000401 OPD ultrasound พัสดุดำเนินการ 2020-12-21
64000403 OPD เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2020-12-21
64000383 ICU เครื่องช่วยหายใจ mark7 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-12-17
64000384 LR สายต่อ neopuff แตก พัสดุดำเนินการ 2020-12-17
64000386 LR suction เข็มค้าง พัสดุดำเนินการ 2020-12-17
64000367 IPD2 w1 นาฬิกา พัสดุดำเนินการ 2020-12-15
64000373 ICU เครื่องช่วยหายใจ water tap พัสดุดำเนินการ 2020-12-15
64000374 IPD1 หมอนขาด พัสดุดำเนินการ 2020-12-15
64000375 IPD1 flow o2 ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2020-12-15
64000333 IPD1 เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2020-12-08
64000339 OR ดอกสว่าน 2.8mmหัก พัสดุดำเนินการ 2020-12-08
64000341 OR กรรไกรตัดลวด พัสดุดำเนินการ 2020-12-08
64000342 ER ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2020-12-08
64000343 ER Bp error พัสดุดำเนินการ 2020-12-08
64000331 โรงครัว เครื่องปั่นรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-12-07
64000315 OPD เครื่องวัดอุณหภูมิ 2เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2020-12-04
64000307 ประชาสัมพันธ์ ราชา ไมคไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2020-12-03
64000309 ICU เก้าอี้ล้อหลุด พัสดุดำเนินการ 2020-12-03
64000311 ICU เก้าอี้พับหัก พัสดุดำเนินการ 2020-12-03
64000312 ICU avea O2 sensor เสีย พัสดุดำเนินการ 2020-12-03
64000313 ICU aver filter แตก พัสดุดำเนินการ 2020-12-03
64000292 IPD1 w1 2 3 4 5 6 ประตูห้องผุ พัสดุดำเนินการ 2020-12-01
64000275 IPD2 เก้าอี้ล้อหัก พัสดุดำเนินการ 2020-11-30
64000267 เภสัช แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-11-26
64000256 IPD1 ที่นอนผู้ป่วย พัสดุดำเนินการ 2020-11-24
64000260 LR หัวฟังเสียงทารก พัสดุดำเนินการ 2020-11-24
64000248 เภสัช วมย แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-11-23
64000237 IPD2 เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2020-11-18
64000229 OR จอเครื่องส่องทางเดินอาหาร พัสดุดำเนินการ 2020-11-17
64000231 สวน ท่อน้ำดับเพลิงรั่วผุ พัสดุดำเนินการ 2020-11-17
64000232 เภสัช แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-11-17
64000235 OR หัวจี้ สายขาด พัสดุดำเนินการ 2020-11-17
64000201 ER วิทยุเสีย พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000204 ICU ฝา neubelizer หลุด พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000205 ICU ผู้ป่วยรวม แอร์เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000208 IPD1 หมอนผู้ป่วย พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000209 IPD1 ผ้าม่าน w1 2 3 4 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000210 IPD1 w2 โซฟาเฝ้าไข้ 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000211 IPD1 w3 โซฟาเฝ้าไข้ 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000212 IPD1 w4 โซฟาเฝ้าไข้ 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000213 IPD1 รวม1 โซฟาเฝ้าไข้ 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000214 IPD1 รวม2 โซฟาเฝ้าไข้ 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000215 IPD1 w5 ตู้เก็บของ 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000216 IPD1 w3 ตู้เก็บของ 1.พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000221 IPD1 w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-11-16
64000196 IPD2 cuff bp 25-35cmรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-11-13
64000186 ประชาสัมพันธ์ ประตูห้อง ไมค์ลอย พัสดุดำเนินการ 2020-11-11
64000169 ICU สาย circuit ผู้ใหญขาด พัสดุดำเนินการ 2020-11-09
64000170 ICU สาย circuit ผู้ใหญขาด #M พัสดุดำเนินการ 2020-11-09
64000163 OPD ต7 กริ่งไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2020-11-05
64000156 รปภ วิทยุสื่อสารเสียงไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2020-11-03
64000149 OPD cuff bp 17cm พัสดุดำเนินการ 2020-11-02
64000154 บริหาร เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-11-02
64000145 ER Cuff Bp 25cm พัสดุดำเนินการ 2020-10-30
64000146 ER monitor batเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2020-10-30
64000147 ER monitor batเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2020-10-30
64000148 ER aed zoll batเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2020-10-30
64000130 เภสัช ตู้แช่ยาไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-10-29
64000134 ER ขวดO2 เกลียวหลวม พัสดุดำเนินการ 2020-10-29
64000137 IPD1 เครื่องวัดความดันตะกร้าชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-10-29
64000138 IPD1 เครื่องวัดความดันcuffรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-10-29
64000139 IPD1 เครื่องวัดความดันข้อต่อหลุด พัสดุดำเนินการ 2020-10-29
64000117 IPD3 เตียงไฟฟ้า พัสดุดำเนินการ 2020-10-27
64000119 X-Ray แอร์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-10-27
64000120 X-Ray แอร์ห้องพักเวรไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-10-27
64000121 LAB เครื่องปั่นไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-10-27
64000122 LAB ไฟแสดงอุณภูมิไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-10-27
64000127 การพยาบาล นาฬิกาไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2020-10-27
64000108 ICU ขวดทำความชื้น พัสดุดำเนินการ 2020-10-22
64000109 ICU circuit เด็ก พัสดุดำเนินการ 2020-10-22
64000104 ICU airvoo ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2020-10-21
64000089 IPD1 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-10-19
64000096 แผนไทย Bpตั้งโต๊ะ พัสดุดำเนินการ 2020-10-19
64000083 ER stethoscopeหัก พัสดุดำเนินการ 2020-10-16
64000085 ประชาสัมพันธ์ สร้อยฟ้าโถปัสสาวะน้ำไม่ไหล พัสดุดำเนินการ 2020-10-16
64000068 IPD2 เครื่องวัด O2 ปลายนิ้ว วัสดุอยู่ที่หน่วยงาน พัสดุดำเนินการ 2020-10-14
64000069 IPD2 ตู้เย็นขอบยางเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2020-10-14
64000064 OPD โถปัสสาวะไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-10-12
64000057 IPD2 เครื่องวัดความดัน พัสดุดำเนินการ 2020-10-09
64000058 บัตร เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2020-10-09
64000059 OPD ห้องน้ำชาย ดักกลิ่นหาย พัสดุดำเนินการ 2020-10-09
64000045 ICU เก้าอี้โยกบาร์ พัสดุดำเนินการ 2020-10-08
64000046 ICU corragate ขาด ท่อยาง พัสดุดำเนินการ 2020-10-08
64000047 ICU ขวดทำความชื้น พัสดุดำเนินการ 2020-10-08
64000052 IPD3 เก้าอี้ยุบ พัสดุดำเนินการ 2020-10-08
64000018 OPD off max เย็บแผล พัสดุดำเนินการ 2020-10-05
64000020 ประกัน แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-10-05
64000025 IPD1 w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-10-05
64000026 IPD1 w2 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-10-05
64000007 ซ่อมบำรุง รับงาน 2020-10-01
64000008 ซ่อมบำรุง รับงาน 2020-10-01
64000009 ซ่อมบำรุง รับงาน 2020-10-01
64000010 ซ่อมบำรุง รับงาน 2020-10-01
63001476 IPD3 w3 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-09-30
63001460 IPD2 w4 ตู้เย็นชั้นวางของแตก พัสดุดำเนินการ 2020-09-25
63001461 IPD2 w3 ตู้เย็นชั้นวางของแตก พัสดุดำเนินการ 2020-09-25
63001462 IPD2 w2 ตู้เย็นชั้นวางของแตก พัสดุดำเนินการ 2020-09-25
63001466 IPD2 O2 ปิดไม่สนิท พัสดุดำเนินการ 2020-09-25
63001450 ER ประตูอัตโนมัตชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-09-23
63001438 LAB แอร์น้ำแข็งเกาะ พัสดุดำเนินการ 2020-09-22
63001443 OR cuff bp พัสดุดำเนินการ 2020-09-22
63001436 OPD พัดลมฝาครอบหลุด พัสดุดำเนินการ 2020-09-21
63001429 IPD1 ขวดsuction 3ใบ พัสดุดำเนินการ 2020-09-18
63001431 IPD1 ขวด O2 หัก พัสดุดำเนินการ 2020-09-18
63001432 IPD1 ขวด O2 ne แตก พัสดุดำเนินการ 2020-09-18
63001433 IPD1 O2 zat พัสดุดำเนินการ 2020-09-18
63001427 IPD3 O2 sat พัสดุดำเนินการ 2020-09-17
63001428 IPD3 ปลั๊กไฟ3ตา พัสดุดำเนินการ 2020-09-17
63001420 LR พัดลมตั้งพื้น พัสดุดำเนินการ 2020-09-16
63001423 OR อ่างล้างเครื่องมือแตก พัสดุดำเนินการ 2020-09-16
63001410 ICU เครื่องช่วยหายใจ alarm พัสดุดำเนินการ 2020-09-15
63001414 ประชาสัมพันธ์ เครื่องฉายแผ่นทึบไม่ชัด พัสดุดำเนินการ 2020-09-15
63001419 แผนงาน tv htmi เสีย พัสดุดำเนินการ 2020-09-15
63001383 OR สายหัวแปลงล้างท่อ พัสดุดำเนินการ 2020-09-09
63001386 ER โทรศัพท์มือถือ พัสดุดำเนินการ 2020-09-09
63001377 ANC ups ไหม้ พัสดุดำเนินการ 2020-09-08
63001375 IPD2 เครื่องวัดน้ำไขสันหลัง พัสดุดำเนินการ 2020-09-01
63001352 OPD นาฬิกาไม่เดิน พัสดุดำเนินการ 2020-08-31
63001356 OPD กระจกโต๊ะแตก พัสดุดำเนินการ 2020-08-31
63001349 IPD2 suction แรงดูดน้อย พัสดุดำเนินการ 2020-08-27
63001347 IPD3 กาน้ำร้อนไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2020-08-26
63001338 OPD กระเบื้องอ่างล้างมือหลุก พัสดุดำเนินการ 2020-08-25
63001339 OPD ตรวจ6 พัดลมใบหัก พัสดุดำเนินการ 2020-08-25
63001340 OPD กริ่งชำรุด 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2020-08-25
63001342 IPD1 หม้อต้มน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2020-08-25
63001343 ER AED Zoll สายต่อชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-08-25
63001334 จ่ายกลาง แอร์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-08-24
63001327 บัตร เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2020-08-20
63001328 บัตร เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2020-08-20
63001325 เภสัช แอร์ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-08-19
63001316 ซักฟอก เตรื่องอบ1 เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2020-08-18
63001296 IPD3 เก้าอี้เบาะขาด พัสดุดำเนินการ 2020-08-13
63001291 ER ambo bag วาล์วแตก พัสดุดำเนินการ 2020-08-11
63001292 ER เกย์ออกซิเจน ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-08-11
63001288 ICU sthethoscope พัสดุดำเนินการ 2020-08-07
63001274 IPD3 โคมไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-08-06
63001275 เภสัช แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-08-06
63001269 เภสัช แอร์เสีย พัสดุดำเนินการ 2020-08-04
63001261 ICU cuff bp ขาด พัสดุดำเนินการ 2020-08-03
63001263 IPD3 w3 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-08-03
63001265 ทันตกรรม ยูนิตปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2020-08-03
63001255 โรงครัว รถเข็นอาหาร พัสดุดำเนินการ 2020-07-31
63001245 แผนงาน ฝ้าเพดานทางเดิน or พัสดุดำเนินการ 2020-07-24
63001238 X-Ray แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-07-23
63001242 ทันตกรรม x ray ฟันดับๆติด พัสดุดำเนินการ 2020-07-23
63001234 LAB แอร์มีกลิ่น พัสดุดำเนินการ 2020-07-22
63001224 โรงครัว พัดลมตั้งพื้น พัสดุดำเนินการ 2020-07-21
63001225 บริหาร เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2020-07-21
63001226 PCU แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-07-21
63001228 ICU แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-07-21
63001221 IPD2 เก้าอี้ขาหัก พัสดุดำเนินการ 2020-07-20
63001213 OPD เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2020-07-16
63001209 เภสัช แอร์ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-07-15
63001204 ประชาสัมพันธ์ สายโปรเจ็กเตอร์ขาด พัสดุดำเนินการ 2020-07-14
63001206 LR สัญญาณฉุกเฉินไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2020-07-14
63001192 ER Ambu bag ข้อต่อแตก พัสดุดำเนินการ 2020-07-13
63001196 IPD3 w9 รีโมทเปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-07-13
63001198 X-Ray แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-07-13
63001200 X-Ray x-ray ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2020-07-13
63001185 ซักฟอก เครื่องอบผ้า เครื่องไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-07-10
63001186 โรงครัว เครื่องซีลถุง พัสดุดำเนินการ 2020-07-10
63001181 IPD1 intercom w1-6 wรวม พัสดุดำเนินการ 2020-07-09
63001176 บัตร portable amp ไมค์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-07-08
63001163 IPD3 เก้าอี้สีส้มหัก พัสดุดำเนินการ 2020-07-02
63001165 IPD1 *** w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-07-02
63001169 ER ฝ้าเพดานรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-07-02
63001148 โรงครัว โถปั่นอาหาร พัสดุดำเนินการ 2020-06-30
63001149 OPD โถปัสสาวะตัน พัสดุดำเนินการ 2020-06-30
63001151 ER ตรายาง พัสดุดำเนินการ 2020-06-30
63001153 PCU เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2020-06-30
63001157 IPD2 *** w4 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-06-30
63001158 IPD2 ขวด O2 พัสดุดำเนินการ 2020-06-30
63001159 ทันตกรรม tipper syring น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-06-30
63001124 IPD2 เก้าอี้พนักพิงขาหัก พัสดุดำเนินการ 2020-06-24
63001132 ประชาสัมพันธ์ pointer เสีย 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2020-06-24
63001135 ทันตกรรม เก้าอี้นั่งทำฟัน พัสดุดำเนินการ 2020-06-24
63001136 ทันตกรรม unit กรอเร็วน้ำไม่ออก พัสดุดำเนินการ 2020-06-24
63001137 ทันตกรรม unit3 สายหัวกรอช้าขาด พัสดุดำเนินการ 2020-06-24
63001111 ER cuff bp 27.5cm พัสดุดำเนินการ 2020-06-22
63001115 LR นาฬิกาไม่เดิน พัสดุดำเนินการ 2020-06-22
63001109 กายภาพ หม้อต้มสายน้ำทิ้งรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-06-19
63001110 กายภาพ ultrasound ใช้งานไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2020-06-19
63001108 เปล รถเข็นนั่ง พัสดุดำเนินการ 2020-06-18
63001102 จ่ายกลาง เครื่องซิว พัสดุดำเนินการ 2020-06-17
63001094 IPD2 cuff bp 25cm พัสดุดำเนินการ 2020-06-16
63001095 IPD2 cuff bp 27cm พัสดุดำเนินการ 2020-06-16
63001078 IPD3 กาน้ำร้อนไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-06-15
63001079 ICU ที่นอนผู้ป่วย พัสดุดำเนินการ 2020-06-15
63001089 ICU เครื่องช่วยหายใจสายคล้องล็อคไม่อยู่ พัสดุดำเนินการ 2020-06-15
63001056 IPD3 w4 เตียงปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2020-06-09
63001064 ประชาสัมพันธ์ โปรเจ็กเตอร์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-06-09
63001044 OR monitor spo2 ไม่อ่านค่า พัสดุดำเนินการ 2020-06-08
63001046 จ่ายกลาง บานเลื่อน พัสดุดำเนินการ 2020-06-08
63001048 แผนงาน พัดลมใบพัดแตก พัสดุดำเนินการ 2020-06-08
63001050 ICU เครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2020-06-08
63001055 IPD2 cuff 25cm พัสดุดำเนินการ 2020-06-08
63001037 ER เก้าอี้ขาชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-06-04
63001040 จ่ายกลาง นึ่ง5 test ไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2020-06-04
63001025 OPD พัดลมตั้งพื้นเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2020-06-01
63001016 LR O2sat หัก พัสดุดำเนินการ 2020-05-29
63001011 ER cpr แอร์ตัด พัสดุดำเนินการ 2020-05-28
63001013 ER กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2020-05-28
63001007 ซ่อมบำรุง แผน63/4 ล้างแอร์ พัสดุดำเนินการ 2020-05-27
63000998 IPD2 cuff bp 33cm พัสดุดำเนินการ 2020-05-26
63000999 IPD2 cuff bp 18cm พัสดุดำเนินการ 2020-05-26
63000994 IPD2 chart ไม่นีบ พัสดุดำเนินการ 2020-05-25
63000983 LAB ตู้แช่เลือดไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-05-22
63000989 IPD3 w9 tv จอดำ พัสดุดำเนินการ 2020-05-22
63000974 LR พัดลมตั้งพื้นไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2020-05-21
63000982 ประชาสัมพันธ์ บุญนาคแอร์มีกลิ่น พัสดุดำเนินการ 2020-05-21
63000961 ICU เครื่องช่วยหายใจ ข้อต่อขาดยางซิลิโคน พัสดุดำเนินการ 2020-05-19
63000964 OR เครื่องมือตัดกระดูก พัสดุดำเนินการ 2020-05-19
63000965 OR Or1 suction pipeline ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-05-19
63000966 OR Or1 O2 pipeline ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-05-19
63000956 LAB แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-05-18
63000948 ER cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-05-15
63000941 OPD เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2020-05-14
63000928 ER เก้าอี้เบาะขาด พัสดุดำเนินการ 2020-05-12
63000932 LR แอร์ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-05-12
63000934 IPD3 *** w2 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-05-12
63000905 ICU mark7 #1744 แตก พัสดุดำเนินการ 2020-05-07
63000909 LR พัดลมตั้งพื้นคอหัก พัสดุดำเนินการ 2020-05-07
63000904 ER reservior bag ขาด พัสดุดำเนินการ 2020-05-05
63000897 ER เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2020-04-30
63000898 OPD cuff bp ชำรุด 9อัน พัสดุดำเนินการ 2020-04-30
63000891 จ่ายกลาง แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-04-28
63000883 ซ่อมบำรุง แผน63 ทำความสะอาดหลังคาตึก พัสดุดำเนินการ 2020-04-27
63000884 ICU อุปกรณ์ต่อเครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2020-04-27
63000875 เปล พัดลมตั้งโต๊ะ ช๊อต พัสดุดำเนินการ 2020-04-24
63000876 เปล พัดลมตั้งโต๊ะ ใบพัดแตก พัสดุดำเนินการ 2020-04-24
63000867 พักแพทย์ แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-04-23
63000854 ทันตกรรม unit ปั้มลมไหม้ พัสดุดำเนินการ 2020-04-16
63000850 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พัสดุดำเนินการ 2020-04-15
63000836 ICU เครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2020-04-13
63000837 ICU เครื่องตรวจ bloodgas ฝาหัก พัสดุดำเนินการ 2020-04-13
63000842 ICU เก้าอี้เนาะขาด พัสดุดำเนินการ 2020-04-13
63000824 ER วิทยุใช้ไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2020-04-09
63000830 ซ่อมบำรุง บำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟ ปี63 พัสดุดำเนินการ 2020-04-09
63000832 โรงครัว เก้าอี้หัก พัสดุดำเนินการ 2020-04-09
63000810 ICU fillter เครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2020-04-07
63000813 IPD2 cuff ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2020-04-07
63000807 ICU เครื่องช่วยหายใจ ฟิลเตอร์ พัสดุดำเนินการ 2020-04-01
63000803 ซักฟอก รถเข็นผ้า ประตู พัสดุดำเนินการ 2020-03-30
63000804 บริหาร ผอ. แอร์เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2020-03-30
63000805 บริหาร แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-03-30
63000785 IPD3 w3 แอร์เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2020-03-23
63000787 ซักฟอก เครื่องซักผ้า2 ประตูหัก พัสดุดำเนินการ 2020-03-23
63000778 ซ่อมบำรุง ล้างแอร์ประจำปี 3/63 พัสดุดำเนินการ 2020-03-20
63000780 ICU แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-03-20
63000770 IPD1 หม้อต้มน้ำร้อนหยด พัสดุดำเนินการ 2020-03-19
63000772 IPD1 monitor sehiller cuff เด็ก พัสดุดำเนินการ 2020-03-19
63000773 IPD1 monitor edan cuffผู้ใหญ่รั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-03-19
63000774 IPD1 monitor sehillor cuff ผู้ใหญ่ /เด็ก รั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-03-19
63000776 OR นาฬิกาไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2020-03-19
63000764 ประกัน แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2020-03-18
63000767 LR reservoir ขาด พัสดุดำเนินการ 2020-03-18
63000759 ICU ฝาขวด suction หัก 2อัน พัสดุดำเนินการ 2020-03-17
63000748 โรงครัว เก้าอี้ล้อหัก เบาะขาด พัสดุดำเนินการ 2020-03-12
63000744 OPD กระเป๋าพยาบาล พัสดุดำเนินการ 2020-03-10
63000727 IPD1 กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2020-03-05
63000728 IPD1 w3 กระจกบานเลื่อนร้าว พัสดุดำเนินการ 2020-03-05
63000729 ER suction ข้อต่อสายหัก พัสดุดำเนินการ 2020-03-05
63000716 ซ่อมบำรุง บำรุงรักษาหม้อแปลง 4 เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2020-03-04
63000705 IPD2 ambu bag พัสดุดำเนินการ 2020-03-03
63000679 OPD เก้าอี้ขาหัก พัสดุดำเนินการ 2020-02-27
63000682 IPD1 เครื่องปั้มที่นอนลม ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2020-02-27
63000685 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-02-27
63000686 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-02-27
63000687 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-02-27
63000671 ER ขวดO2 หัก พัสดุดำเนินการ 2020-02-25
63000646 ประชาสัมพันธ์ ปลั๊ก3ตา พัสดุดำเนินการ 2020-02-20
63000650 ER ขวดน้ำO2 พัสดุดำเนินการ 2020-02-20
63000620 ER ขวด O2 ฝาจุกแตก พัสดุดำเนินการ 2020-02-17
63000595 LR ลูกยางบีบ bp เปื่อย สายต่อสปิง cuff ชำรุดเปื่อย พัสดุดำเนินการ 2020-02-12
63000596 LR ลูกยางบีบ bp เปื่อย สายต่อสปิง cuff ชำรุดเปื่อย พัสดุดำเนินการ 2020-02-12
63000589 ประชาสัมพันธ์ กล้องถ่ายรูป พัสดุดำเนินการ 2020-02-11
63000593 LR edan bp สายแตก ท่อยาง พัสดุดำเนินการ 2020-02-11
63000568 ทันตกรรม เครื่องฉายแสง หลอดไฟขาด พัสดุดำเนินการ 2020-02-05
63000571 ER ห้องน้ำมีกลิ่น พัสดุดำเนินการ 2020-02-05
63000574 ICU Flexible tube 6นิ้ว ขาด พัสดุดำเนินการ 2020-02-05
63000559 จ่ายกลาง เครื่องวัดอุณหภูมิ ไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2020-02-04
63000563 IPD1 เครื่องฟอกอากาศ แผ่นกรองหมดอายุ พัสดุดำเนินการ 2020-02-04
63000542 IPD3 เก้าอี้เบาะหลุด หัก พัสดุดำเนินการ 2020-01-29
63000538 OR แอร์ไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2020-01-28
63000539 X-Ray x-ray ไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2020-01-28
63000530 ICU nasal cannula สายขาด พัสดุดำเนินการ 2020-01-27
63000523 ทันตกรรม unit3 น้ำไหลตลอด พัสดุดำเนินการ 2020-01-24
63000503 ประชาสัมพันธ์ ราชา แอร์1น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-01-21
63000504 ประชาสัมพันธ์ ราชา แอร์3น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-01-21
63000505 ประชาสัมพันธ์ ราชา แอร์ห้องควบคุม พัสดุดำเนินการ 2020-01-21
63000488 บริหาร การเงิน เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2020-01-17
63000494 LR สายวัดออกซิเจน edan พัสดุดำเนินการ 2020-01-17
63000481 ER guide wire ปลายหัก พัสดุดำเนินการ 2020-01-14
63000477 OR FILLTER SUCTION 2อัน พัสดุดำเนินการ 2020-01-13
63000478 โรงครัว ตู้เย็นแช่อาหาร พัสดุดำเนินการ 2020-01-13
63000470 ICU probe O2 ยางหนีบขาด พัสดุดำเนินการ 2020-01-10
63000466 OPD โถปัสสาวะชายน้ำไม่ไหล ชั้น 1 เสีย 3 ชั้น 2 เสีย 1 ชั้น 4 เสีย 2 พัสดุดำเนินการ 2020-01-09
63000453 OR สว่านลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-01-08
63000457 บริหาร เครื่องคิดเลขเสีย พัสดุดำเนินการ 2020-01-08
63000459 ประกัน แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2020-01-08
63000445 ICU cuff bp ขาด2อัน 23 cm พัสดุดำเนินการ 2020-01-07
63000446 ICU cuff bp ขาด 33 cm พัสดุดำเนินการ 2020-01-07
63000434 ER outlet o2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-01-06
63000435 ER cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2020-01-06
63000436 เปล รถเข็นนั่ง แกนหัก พัสดุดำเนินการ 2020-01-06
63000438 IPD3 กระติกน้ำร้อน 2อัน พัสดุดำเนินการ 2020-01-06
63000428 OPD ต6 แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-12-27
63000405 ICU สายยาง aveaขาด พัสดุดำเนินการ 2019-12-23
63000399 IPD2 cuff bp พัสดุดำเนินการ 2019-12-19
63000389 IPD3 w3 เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2019-12-18
63000396 ICU cuff เด็ก พัสดุดำเนินการ 2019-12-18
63000369 ER b6 ไม้กั้นเตียงหัก พัสดุดำเนินการ 2019-12-16
63000372 ER o2sat แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2019-12-16
63000336 IPD1 หูฟังแพทย์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-12-06
63000339 ประชาสัมพันธ์ วิทยุเสื่อสารส่งไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-12-06
63000326 ER outlet o2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-12-02
63000327 ER outlet o2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-12-02
63000309 สวน ชุดจ่ายคลอลีนรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-11-29
63000312 เปล O2 ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-11-29
63000318 IPD2 out let ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-11-29
63000319 IPD1 O2 ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-11-29
63000286 LR กระเบื้องโก่งตัว พัสดุดำเนินการ 2019-11-28
63000292 IPD1 w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-11-28
63000299 ER outlet o2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-11-28
63000301 ER รถems สายรัดตัวผู้ป่วย 6เส้น พัสดุดำเนินการ 2019-11-28
63000282 IPD2 นาฬิกา พัสดุดำเนินการ 2019-11-27
63000268 จ่ายกลาง โต๊ะมีรอยแตก พัสดุดำเนินการ 2019-11-25
63000234 บริหาร พขร แอร์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-11-13
63000237 IPD1 ขวด11cm congo suction แตก พัสดุดำเนินการ 2019-11-13
63000238 IPD1 ขวด15cm congo suction แตก พัสดุดำเนินการ 2019-11-13
63000222 ER resorvior รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-11-11
63000225 โรงครัว รถเข็นอาหารไฟไม่เข้าหม้อแบต พัสดุดำเนินการ 2019-11-11
63000204 โรงครัว โถปั่นอาหารรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-11-07
63000183 เภสัช ปลั๊ก3ตา พัสดุดำเนินการ 2019-11-05
63000184 เภสัช รถเข็นยา สายคันเร่งขาด พัสดุดำเนินการ 2019-11-05
63000188 IPD2 พยาบาล แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-11-05
63000189 IPD2 นาฬิกาชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-11-05
63000178 IPD1 เครื่องปรับอากาศ พ 1 น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-11-04
63000179 IPD1 เครื่องปรับอากาศ พ 2 น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-11-04
63000170 OPD ต1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-11-01
63000165 ซักฟอก เครื่องอบ5 ไฟไม่เข้าเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-10-30
63000143 ER cuff bp ชำรุด 6อัน พัสดุดำเนินการ 2019-10-28
63000147 IPD3 w10 เตียงปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-10-28
63000127 เภสัช โต๊ะทำงานผิวชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-10-24
63000128 ER sthethoscope ขอบยางขาด พัสดุดำเนินการ 2019-10-24
63000115 IPD2 sthethoscopeหัก พัสดุดำเนินการ 2019-10-22
63000116 จ่ายกลาง eo ไม่เจาะแก๊ส พัสดุดำเนินการ 2019-10-22
63000120 IPD2 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-10-22
63000100 OPD cuff bp พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000103 OPD sthethtoscope เบี้ยว พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000105 IPD3 กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000107 IPD3 ไฟฉายไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000108 IPD3 เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000109 IPD3 กระติกน้ำร้อน 3ใบ พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000110 ICU สายจอ monitor หนูกัด พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000113 จ่ายกลาง นึ่ง5 testไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2019-10-21
63000091 ซ่อมบำรุง ล้างแอร์แผน 1/63 พัสดุดำเนินการ 2019-10-17
63000095 IPD2 ชักโครกเด็กตัน พัสดุดำเนินการ 2019-10-17
63000096 ทันตกรรม ไฟฉายไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-10-17
63000082 ER defib nikon สายขาด พัสดุดำเนินการ 2019-10-16
63000083 ER masino O2sat ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-10-16
63000084 บริหาร เก้าอี้ พัสดุดำเนินการ 2019-10-16
63000085 ER outlet O2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-10-16
63000086 ประชาสัมพันธ์ ไมค์ไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2019-10-16
63000088 ทันตกรรม แอร์ไหม้ พัสดุดำเนินการ 2019-10-16
63000079 IPD1 w3 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-10-15
63000069 IPD2 cuff bp ขาด พัสดุดำเนินการ 2019-10-11
63000071 IPD2 w3 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-10-11
63000055 ER reservoir ขาด พัสดุดำเนินการ 2019-10-09
63000058 ประชาสัมพันธ์ เมมกล้องถ่ายรูปเสีย พัสดุดำเนินการ 2019-10-09
63000059 IPD3 ปลั๊ก3ตา พัสดุดำเนินการ 2019-10-09
63000045 ER suction ขวดแตก พัสดุดำเนินการ 2019-10-04
63000030 ซ่อมบำรุง ศูนย์จ่ายสำรอง(er) พัสดุดำเนินการ 2019-10-02
63000031 ซ่อมบำรุง ศูนย์จ่าย อ๊อกซิเจน(icu) พัสดุดำเนินการ 2019-10-02
63000034 จ่ายกลาง ตู้อบผ้า พัสดุดำเนินการ 2019-10-02
63000001 กายภาพ อัลตร้าซาวไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-10-01
63000024 IPD2 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-10-01
62001627 จ่ายกลาง พื้นห้องนึ่งเป็นหลุม พัสดุดำเนินการ 2019-09-30
62001628 จ่ายกลาง ฝ้าเพดานชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-09-30
62001611 LR พัดลมเพดานไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2019-09-24
62001612 OPD เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-09-24
62001613 IPD1 โทรศัพท์เสียงไม่ชัด พัสดุดำเนินการ 2019-09-24
62001589 ICU defibrilator ยี่ห้อzoll สายแตก พัสดุดำเนินการ 2019-09-18
62001593 ER แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-09-18
62001596 ANC steth ขอบยางขาด พัสดุดำเนินการ 2019-09-18
62001587 ER cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-09-17
62001581 ICU blood gas print เสีย พัสดุดำเนินการ 2019-09-13
62001584 IPD3 defib ปุ่มกดหัก พัสดุดำเนินการ 2019-09-13
62001573 IPD1 กระติกน้ำร้อนรั่ว4ใบ พัสดุดำเนินการ 2019-09-11
62001563 โรงครัว ตู้เย็นไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-09-10
62001566 ประชาสัมพันธ์ เก้าอี้ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-09-10
62001567 IPD2 w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-09-10
62001559 จ่ายกลาง EO ไม่เจาะแก๊ส พัสดุดำเนินการ 2019-09-09
62001551 บริหาร รถ 8725 กระจกแครีบอยแตก พัสดุดำเนินการ 2019-09-06
62001553 IPD1 ราวม่าน พัสดุดำเนินการ 2019-09-06
62001539 แผนงาน เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-09-05
62001546 เภสัช filter suction เสีย พัสดุดำเนินการ 2019-09-05
62001547 ER cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-09-05
62001548 ER bp terumo พัสดุดำเนินการ 2019-09-05
62001550 เภสัช ตู้เย็นเก็บยาไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-09-05
62001534 OR ขวดsuction ฝาแตก พัสดุดำเนินการ 2019-09-04
62001535 OR ประตู กระจกแตก พัสดุดำเนินการ 2019-09-04
62001538 ทันตกรรม ไฟฉายไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-09-04
62001527 เภสัช ประตูเลื่อนชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-09-03
62001523 IPD3 w1-10อ่างล้างจานชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-09-02
62001524 ICU สายให้ออกชิเจนต่อเครื่อง high flow เด็กขาด พัสดุดำเนินการ 2019-09-02
62001525 ICU ขวดทำความชื้นแตก พัสดุดำเนินการ 2019-09-02
62001514 OPD ไมโคโฟน 9อัน พัสดุดำเนินการ 2019-08-30
62001516 OPD ปรอทวัดไข้ดิจิตอล พัสดุดำเนินการ 2019-08-30
62001518 OPD bp turumo วัดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-08-30
62001519 OPD เครื่องชั่งน้ำหนัก พัสดุดำเนินการ 2019-08-30
62001496 รปภ ไฟทางเดิน icu พัสดุดำเนินการ 2019-08-27
62001498 สวน ระบบบำบัดน้ำเสียปั้มน้้ำชำรุด1ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-08-27
62001503 LR nicon spo2 extension ขาด พัสดุดำเนินการ 2019-08-27
62001505 LR nikon spo2 extension วัดค่าไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-08-27
62001479 ซักฟอก ซัก1ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-08-26
62001487 บริหาร 1809 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-08-26
62001488 IPD2 ต12 outlet หลุดแตก พัสดุดำเนินการ 2019-08-26
62001489 IPD2 หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-08-26
62001474 LAB แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-08-22
62001465 ประชาสัมพันธ์ โถปัสสาวะน้ำไม่ไหล พัสดุดำเนินการ 2019-08-21
62001472 เภสัช เครื่องคิดเลข พัสดุดำเนินการ 2019-08-21
62001452 IPD1 w5 ส้วมตัน พัสดุดำเนินการ 2019-08-20
62001443 OPD แป้นพิมพ์เครื่อง echo พัสดุดำเนินการ 2019-08-19
62001445 ER cuff dinamap รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-08-19
62001448 บริหาร 5636 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-08-19
62001434 OPD ตรวจ6 กริ่ง พัสดุดำเนินการ 2019-08-15
62001437 ER cpr แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-08-15
62001438 ICU water tap แตก พัสดุดำเนินการ 2019-08-15
62001439 ICU exhale vapor trap แตก พัสดุดำเนินการ 2019-08-15
62001440 ICU o2zat เด็ก พัสดุดำเนินการ 2019-08-15
62001429 OPD เบาหวาน เก้าอี้ขาหัก พัสดุดำเนินการ 2019-08-14
62001431 OPD เบาหวาน นาฬิกาไม่เดิน พัสดุดำเนินการ 2019-08-14
62001432 บ้านพัก รางระบายน้ำฝนตัน ถมที่ใหม่ พัสดุดำเนินการ 2019-08-14
62001433 ANC เก้าอี้ขาหัก พัสดุดำเนินการ 2019-08-14
62001417 IPD3 suction เกย์ค้าง พัสดุดำเนินการ 2019-08-13
62001422 IPD2 โถปัสสาวะชายรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-08-13
62001404 IPD2 suction inlet พัสดุดำเนินการ 2019-08-09
62001411 LAB เครื่องปั่นเลือดไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-08-09
62001401 OR แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-08-08
62001403 ER อัลตร้าซาวด์ พิมพ์เสีย หน่อยงานส่งซ่อมเอง พัสดุดำเนินการ 2019-08-08
62001388 ซักฟอก เครื่องซัก1 ช๊อต พัสดุดำเนินการ 2019-08-07
62001392 ICU อุปกรณ์ช่วยหายใจ aver พัสดุดำเนินการ 2019-08-07
62001393 ICU ระบบไฟฟ้าชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-08-07
62001394 ICU ventilator newport 360 แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2019-08-07
62001395 ICU เครื่องสำรองไฟ avea พัสดุดำเนินการ 2019-08-07
62001396 ICU bird mark7 สายต่อแตก พัสดุดำเนินการ 2019-08-07
62001397 ICU bird mark7 8580ยางชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-08-07
62001375 OPD กริ่งห้องตรวจ 5 7 8 พัสดุดำเนินการ 2019-08-05
62001379 OPD เก้าอี้พนักพิงหลุด พัสดุดำเนินการ 2019-08-05
62001371 OPD ไมค์ไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2019-08-02
62001372 OPD ตู้เย็นน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-08-02
62001364 กายภาพ เครื่องดึงหลัง พัสดุดำเนินการ 2019-08-01
62001365 ER ฝ้าเพดานมีน้ำซึม พัสดุดำเนินการ 2019-08-01
62001357 ICU สายเครื่องช่วยหายใจ #1 พัสดุดำเนินการ 2019-07-31
62001360 การพยาบาล โทรศัพท์ พัสดุดำเนินการ 2019-07-31
62001362 ER Resurvoir พัสดุดำเนินการ 2019-07-31
62001350 ER ประตูไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-07-30
62001353 IPD3 w17 รีโมทเสีย พัสดุดำเนินการ 2019-07-30
62001345 สวน ฝาท่อพักน้ำเสีย พัสดุดำเนินการ 2019-07-26
62001341 ICU เครื่องช่วยหายใจ vela พัสดุดำเนินการ 2019-07-25
62001338 ซ่อมบำรุง ที่จอดรถถนนผุพัง พัสดุดำเนินการ 2019-07-24
62001311 IPD1 เพดานรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-07-22
62001317 IPD3 w9 พัดลมไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2019-07-22
62001318 IPD1 dinamap ล้อฝืด พัสดุดำเนินการ 2019-07-22
62001319 IPD1 เครื่องตามสัญญาณชีพcuff รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-07-22
62001322 IPD1 dinamap cuff รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-07-22
62001325 IPD1 กรรไกรตัดเนื้อหัก พัสดุดำเนินการ 2019-07-22
62001326 ซักฟอก แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-07-22
62001304 สวน ถังสูง ตะแกรงกันนก พัสดุดำเนินการ 2019-07-19
62001309 IPD3 w17 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-07-19
62001310 ICU suction inletแตก พัสดุดำเนินการ 2019-07-19
62001294 IPD2 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-07-18
62001299 บริหาร โถปัสสาวะชายน้ำไม่ไหล พัสดุดำเนินการ 2019-07-18
62001300 OR รถเข็นล้อชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-07-18
62001284 IPD1 ชักโครกเด็ก พัสดุดำเนินการ 2019-07-12
62001270 บริหาร 9523 O2 เสีย พัสดุดำเนินการ 2019-07-09
62001271 บริหาร 1809 เปลี่ยนยาง ตามแผน พัสดุดำเนินการ 2019-07-09
62001265 IPD2 มุ้งลวด พัสดุดำเนินการ 2019-07-08
62001266 ER resorvoir รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-07-08
62001252 ประชาสัมพันธ์ ไฟป่าย รพ พัสดุดำเนินการ 2019-07-05
62001253 ประชาสัมพันธ์ ป้าย ร10 พัสดุดำเนินการ 2019-07-05
62001257 LR ปรอทดิจิตอล พัสดุดำเนินการ 2019-07-05
62001263 IPD3 โซฟาขาด 3 พื้นหัก 2 พัสดุดำเนินการ 2019-07-05
62001264 IPD2 เก้าอี้ล้อฝืด พัสดุดำเนินการ 2019-07-05
62001247 บัตร เครื่องชาร์จถ่าน พัสดุดำเนินการ 2019-07-04
62001236 PCU โทรศัพท์กดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-07-03
62001239 PCU bp ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-07-03
62001241 ER เครื่องทำน้ำเย็น พัสดุดำเนินการ 2019-07-03
62001245 โรงครัว โถปั่น พัสดุดำเนินการ 2019-07-03
62001232 OPD cuff bpชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-07-02
62001221 OR ประตูห้อง พัสดุดำเนินการ 2019-07-01
62001222 OR นาฬิกาติดผนัง พัสดุดำเนินการ 2019-07-01
62001223 ER เกย์ออกชิเจน พัสดุดำเนินการ 2019-07-01
62001225 ER ด้าม blade ไฟไม่ดิด พัสดุดำเนินการ 2019-07-01
62001227 ER กล้องดิจดตอล แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2019-07-01
62001206 บริหาร 1259 ฟิล์มกระจก พัสดุดำเนินการ 2019-06-27
62001208 ER เก้าอี้ขาหัก พัสดุดำเนินการ 2019-06-27
62001212 บริหาร เก้าอี้เบาะขาด พัสดุดำเนินการ 2019-06-27
62001214 ER แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-06-27
62001196 ICU เก้าอี้พับ 3ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-06-26
62001194 ทันตกรรม spray หัวกรอ สายแตก พัสดุดำเนินการ 2019-06-25
62001191 OPD ตรวจ8 กริ่งไม่ดัง พัสดุดำเนินการ 2019-06-24
62001193 ซ่อมบำรุง ทำความสะอาดหลังคาตึก พัสดุดำเนินการ 2019-06-24
62001188 ซ่อมบำรุง ป้ายงานซ่อม พัสดุดำเนินการ 2019-06-21
62001183 ซ่อมบำรุง เครื่องปั่นไฟบำรุงตามแผน พัสดุดำเนินการ 2019-06-20
62001172 บริหาร 6997 ไฟหน้าไม่สว่าง พัสดุดำเนินการ 2019-06-19
62001173 บริหาร 6997 8725 ยางลองฝุ่นขาด พัสดุดำเนินการ 2019-06-19
62001176 IPD2 กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2019-06-19
62001155 ประชาสัมพันธ์ ปลั๊ก3ตา 3อัน พัสดุดำเนินการ 2019-06-17
62001166 บริหาร วิทยุสื่อสารแบตเตอรี่เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2019-06-17
62001145 IPD1 ต21 พัดลมเพดานดัง พัสดุดำเนินการ 2019-06-13
62001146 IPD1 รวม1 พัดลมเพดานดัง พัสดุดำเนินการ 2019-06-13
62001147 IPD3 cuff เด็ก 18.4 พัสดุดำเนินการ 2019-06-13
62001136 IPD3 bp terumo ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-06-11
62001128 บริหาร ที่ปัดน้ำฝน 9 คัน พัสดุดำเนินการ 2019-06-10
62001133 IPD1 ชั้นวางของชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-06-10
62001124 จ่ายกลาง เครื่องนึ่ง5 เทสไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2019-06-07
62001126 โรงครัว ตู้เย็นแช่อาหารปั่นไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-06-07
62001127 โรงครัว นาฬิกาเดินไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2019-06-07
62001117 สวน น้ำรั่ว ถนนทางเข้า พัสดุดำเนินการ 2019-06-06
62001120 บริหาร 8735 ฝาหม้อน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-06-06
62001107 ซ่อมบำรุง ปลั๊กไฟชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-06-05
62001108 ซ่อมบำรุง ล้างแอร์ตามแผน2/62 พัสดุดำเนินการ 2019-06-05
62001111 ER นาฬิกาดิจิตอล พัสดุดำเนินการ 2019-06-05
62001094 เภสัช ตู้เย็นเก็บยา พัสดุดำเนินการ 2019-06-04
62001097 บริหาร พขร วิทยุชาร์จไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2019-06-04
62001093 LR incubrator พัสดุดำเนินการ 2019-05-31
62001090 บริหาร 6268 โชคฝาท้ายเสีย พัสดุดำเนินการ 2019-05-30
62001083 ทันตกรรม หัวกรอเร็วน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-05-29
62001084 ทันตกรรม เครื่องนึ่งชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-05-29
62001085 ทันตกรรม unit น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-05-29
62001087 ER กระติกน้ำร้อน ที่กด พัสดุดำเนินการ 2019-05-29
62001088 ER monitor shiller สายต่อเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2019-05-29
62001077 IPD2 outlet O2 หลุด พัสดุดำเนินการ 2019-05-28
62001082 ทันตกรรม suction ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-05-28
62001069 IPD3 w5 รีโมทtv กดช่องไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-05-27
62001073 ICU prove O2 จับสัญญารไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-05-27
62001058 OPD ตรวจ5 กริ่งไม่มีเสียง พัสดุดำเนินการ 2019-05-24
62001059 OPD ตรวจ9 กริ่งไม่มีเสียง พัสดุดำเนินการ 2019-05-24
62001063 ทันตกรรม ยูนิต footswitch พัสดุดำเนินการ 2019-05-24
62001055 ประชาสัมพันธ์ เมืองภูมิ แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-05-23
62001044 OPD ขาเก้าอี้หัก พัสดุดำเนินการ 2019-05-22
62001045 ICU swivel flex trech adapter บิดเบี้้ยว พัสดุดำเนินการ 2019-05-22
62001050 IPD2 ต13-14 พัดลมชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-05-22
62001033 บริหาร 6997 กระจกแตก พัสดุดำเนินการ 2019-05-21
62001036 ซักฟอก เครื่องซัก2 ไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2019-05-21
62001037 จ่ายกลาง นึ่ง4 ไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2019-05-21
62001038 จ่ายกลาง นึ่งEO ลมไม่เข้าเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-05-21
62001039 บริหาร 6268 เปลี่ยนยาง พัสดุดำเนินการ 2019-05-21
62001040 IPD3 ห้องพยาบาลแอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-05-21
62001043 เภสัช วมย.แอร์ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-05-21
62001021 IPD1 แอร์รวม2 น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-05-17
62001026 บริหาร 2267 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-05-17
62001027 บริหาร 6837 เปลี่ยนยาง พัสดุดำเนินการ 2019-05-17
62001028 LAB แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-05-17
62001011 IPD3 ปลั๊ก3ตาช๊อต พัสดุดำเนินการ 2019-05-16
62001013 บริหาร แอร์มีกลิ่น พัสดุดำเนินการ 2019-05-16
62001016 IPD1 ต15 หลังคาน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-05-16
62001017 IPD1 w1 กระเบื้องผนังหลุด พัสดุดำเนินการ 2019-05-16
62000990 บริหาร ระบบไฟฟ้า opd 4ชั้น พัสดุดำเนินการ 2019-05-14
62000996 LR พัดลมโคจรเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2019-05-14
62001007 ประชาสัมพันธ์ ฝ้าชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-05-14
62000985 X-Ray ไฟหน้าห้องไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-05-13
62000974 IPD2 Ambu bag ยางขาด พัสดุดำเนินการ 2019-05-10
62000969 OPD รถขยะยางรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-05-08
62000965 บริหาร 8735 ท่อน้ำแตก พัสดุดำเนินการ 2019-05-07
62000966 บริหาร 402 ฝาสูบรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-05-07
62000952 ทันตกรรม tiper syring รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-05-03
62000954 IPD2 O2zat ค่าต่ำ พัสดุดำเนินการ 2019-05-03
62000956 บริหาร โทรศัพท์กดไม่ลง พัสดุดำเนินการ 2019-05-03
62000958 IPD2 เหยือกน้ำร้อน2ใบ พัสดุดำเนินการ 2019-05-03
62000963 บริหาร 1809 ถ่านน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-05-03
62000946 IPD1 ย1 พัดลมเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2019-05-01
62000947 บริหาร 5636 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-05-01
62000948 ซ่อมบำรุง แอร์เสีย พัสดุดำเนินการ 2019-05-01
62000938 ICU เครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2019-04-30
62000939 สวน ระบบบำบัดน้ำเสีย โอเวอร์โหลด พัสดุดำเนินการ 2019-04-30
62000940 IPD1 Ambu bag พัสดุดำเนินการ 2019-04-30
62000941 IPD2 พัดลมเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2019-04-30
62000945 โรงครัว โถปั่นอาหาร พัสดุดำเนินการ 2019-04-30
62000910 LR ฝาปิดขวดsuction แตก พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000911 ทันตกรรม แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000912 OPD ไมต์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000915 บริหาร 2267 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000916 บริหาร 6268 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000917 บริหาร พขร วิทยุสื่อสารเสีย พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000929 ICU แอร์เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000932 รปภ กล้องวงจรปิดไม่ติด 2เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000936 บริหาร 5636 outlet รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000937 บริหาร 2267 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-04-29
62000905 LR เครื่องทำน้ำเย็น พัสดุดำเนินการ 2019-04-24
62000889 ICU เครื่องดูดฝุ่นท่อชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-04-23
62000890 สวน ท่อน้ำประปารั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-04-23
62000892 ER ERC แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-04-23
62000897 ICU เครื่องช่วยหายใจ O2 เสีย พัสดุดำเนินการ 2019-04-23
62000882 IPD2 กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2019-04-19
62000887 เภสัช แอร์ พัสดุดำเนินการ 2019-04-19
62000888 บริหาร 402 หม้อน้ำ สายพานแอร์ พัสดุดำเนินการ 2019-04-19
62000872 OPD กริ่งหน้าห้องตรวจ 5 7 พัสดุดำเนินการ 2019-04-18
62000873 ER เก้าอี้หัวกลมแกนหัก พัสดุดำเนินการ 2019-04-18
62000851 บ้านพัก บ22 ไฟกริ่ง พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000853 IPD3 ขวด O2 แกนหัก พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000856 LAB lamira flow ประตูชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000858 ICU water tap เครื่องช่วยหายใจ ยางซีลรอบกระเปราะดักน้ำชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000859 ICU เครื่องช่วยหายใจเปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000863 IPD2 ไฟโฟโต้ พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000867 บริหาร 9523 ประตูปิดไม่อยู่ พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000868 บริหาร 2267 ลูกหมากหลวม พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000870 รปภ ไฟทางเดิน OPD ใหม่ พัสดุดำเนินการ 2019-04-17
62000847 IPD2 inlet O2 พัสดุดำเนินการ 2019-04-11
62000839 IPD3 w2 เตียงปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-04-10
62000841 เภสัช แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-04-10
62000842 บ้านพัก ท่อประปารั่วใต้คอลกรีตพื้นบ้าน พัสดุดำเนินการ 2019-04-10
62000836 IPD2 chart แยก5 หนีบไม่อยู่ พัสดุดำเนินการ 2019-04-09
62000838 ประชาสัมพันธ์ สุพรรณ ก๊อกน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-04-09
62000825 LAB biohazard พัสดุดำเนินการ 2019-04-04
62000828 ทันตกรรม หัวกรอหัก พัสดุดำเนินการ 2019-04-04
62000817 ทันตกรรม โทรทัศน์ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-04-03
62000819 ICU เก้าอี้ที่ท้าวแขนหัก พัสดุดำเนินการ 2019-04-03
62000803 บริหาร พัดลมตั้งพื้นเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2019-04-02
62000805 เภสัช แอร์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-04-02
62000811 ทันตกรรม เครื่องนึ่ง test ไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2019-04-02
62000812 จ่ายกลาง สายไฟหลุดจากฝ้าเพดาน พัสดุดำเนินการ 2019-04-02
62000813 ทันตกรรม unit2 ไหลไม่หยุด พัสดุดำเนินการ 2019-04-02
62000795 IPD2 ต15 outlet รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-04-01
62000797 IPD3 กระติกน้ำร้อน พัสดุดำเนินการ 2019-04-01
62000800 OR ฝาปิด suction แตก พัสดุดำเนินการ 2019-04-01
62000792 IPD3 cuff bp ชำรุด2อัน พัสดุดำเนินการ 2019-03-29
62000788 IPD3 ห้องพยาบาลชั้นบนแอร์เสีย พัสดุดำเนินการ 2019-03-28
62000778 IPD3 ***w6 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-03-26
62000779 ER ตู้เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-03-26
62000782 IPD3 *** w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-03-26
62000773 LAB แอร์ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-03-25
62000774 บริหาร วิทยุชาร์จไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2019-03-25
62000763 บริหาร ประตูน๊อตหลุด พัสดุดำเนินการ 2019-03-21
62000764 ICU ฝ้าหนูกัด พัสดุดำเนินการ 2019-03-21
62000759 OR or1 outlet รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-03-20
62000761 IPD2 ตู้เย็น ถาดวางของแตก พัสดุดำเนินการ 2019-03-20
62000738 บริหาร 8735 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-03-18
62000744 IPD1 ที่นอนลมชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-03-18
62000746 IPD1 cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-03-18
62000753 ICU O2 zat ไม่มีสัญญาณ พัสดุดำเนินการ 2019-03-18
62000718 ER ambu bag ข้อต่อแตก พัสดุดำเนินการ 2019-03-12
62000720 ANC ultrasound toshiba คีย์ข้อมูลไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-03-12
62000710 IPD2 ห้องพยาบาลแอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-03-08
62000700 บ้านพัก ประตูบ้านชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-03-06
62000701 บ้านพัก ฝาบ้านผุ พัสดุดำเนินการ 2019-03-06
62000703 IPD2 inlet o2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-03-06
62000696 บริหาร 8735 แอร์ พัสดุดำเนินการ 2019-03-05
62000690 ประกัน แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-03-04
62000693 IPD3 cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-03-04
62000694 IPD3 แอร์ห้องพยาบาลน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-03-04
62000680 OR เครื่องดมยาสลบ พัสดุดำเนินการ 2019-03-01
62000681 IPD1 ***w5 ตู้เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-03-01
62000660 IPD2 ปั้มลมที่นอนไฟฟ้า พัสดุดำเนินการ 2019-02-27
62000666 IPD1 ไกเตียงปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2019-02-27
62000657 ซักฟอก จักรเย็บผ้า พัสดุดำเนินการ 2019-02-26
62000658 ซักฟอก กระติกน้ำร้อนกดน้ำไม่ออก พัสดุดำเนินการ 2019-02-26
62000659 ANC แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-02-26
62000645 IPD2 cuff สายหลุด พัสดุดำเนินการ 2019-02-25
62000646 IPD2 cuff สายคู่หลุด พัสดุดำเนินการ 2019-02-25
62000650 IPD3 ***w6 แอร์เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2019-02-25
62000651 เภสัช OPD น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2019-02-25
62000654 บริหาร ม1259 เตินน้ำยาแอร์ พัสดุดำเนินการ 2019-02-25
62000655 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2019-02-25
62000622 ซักฟอก ผนังมีน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-02-20
62000623 ซักฟอก พัดลมไหม้ พัสดุดำเนินการ 2019-02-20
62000608 บริหาร 5636 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-02-15
62000615 บริหาร 6837 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-02-15
62000619 OPD เครื่องวัดออกชิเจน พัสดุดำเนินการ 2019-02-15
62000621 เภสัช แอร์ช๊อต พัสดุดำเนินการ 2019-02-15
62000599 ER โต๊ะชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-02-13
62000600 ER flowmeter รั่ว พัสดุดำเนินการ 2019-02-13
62000603 ICU ไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2019-02-13
62000604 บริหาร 2267 เครื่องไม่ดับ พัสดุดำเนินการ 2019-02-13
62000573 สวน เรื่องวัดคลอรีนค่าไม่ขึ้น พัสดุดำเนินการ 2019-02-07
62000557 ICU ข้อต่อ เครื่องช่วยหายใจฉีกขาด พัสดุดำเนินการ 2019-02-04
62000558 ICU cuff bp 13 cm พัสดุดำเนินการ 2019-02-04
62000522 จ่ายกลาง needle holder 9 ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000523 จ่ายกลาง adson forcepe nontoot 13 cm พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000524 จ่ายกลาง forceps 20 cm 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000525 จ่ายกลาง forceps tooth 13 cm พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000526 จ่ายกลาง forceps tooth 13 cm พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000527 จ่ายกลาง clamp 2ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000528 จ่ายกลาง clamp กลางโค้ง 1ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000529 จ่ายกลาง clamp กลางตรง 4ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000530 จ่ายกลาง needle holder ด้ามทอง 5ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000531 จ่ายกลาง กรรไกรตัดไหมเล็ก 10ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000532 จ่ายกลาง iris 1 ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000533 จ่ายกลาง กรรไกรตัดเนื้อใหญ่ 1ตัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000535 ICU cuff bp new born ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-01-30
62000510 ER ข้อต่อ ambu bag แตก พัสดุดำเนินการ 2019-01-29
62000515 บริหาร 9523 ถ่ายน้ำมันเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2019-01-29
62000492 IPD3 ปรอทดิจิตอล 3อัน แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2019-01-28
62000496 LAB ตู้เก็บเสมหะ พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-01-28
62000502 LR พัดลมเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2019-01-28
62000503 IPD1 O2 รัว พัสดุดำเนินการ 2019-01-28
62000472 แผนงาน เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2019-01-22
62000473 บริหาร 2267 ขอบกระจกผุ พัสดุดำเนินการ 2019-01-22
62000454 ANC แอร์ห้องตรวจ12 ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2019-01-18
62000455 IPD2 กระจกประตูห้องฝั่งผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2019-01-18
62000441 โรงครัว ปลั๊กไฟไหม้ พัสดุดำเนินการ 2019-01-16
62000448 IPD2 vacuum outlet พัสดุดำเนินการ 2019-01-16
62000427 ทันตกรรม สาย Tipper syring แตก พัสดุดำเนินการ 2019-01-14
62000428 ทันตกรรม เครื่องฉายแสง แบตเก็บไฟไม่อยู่ พัสดุดำเนินการ 2019-01-14
62000430 IPD2 เครื่องอบเด็ก หลอดหมดอายุ พัสดุดำเนินการ 2019-01-14
62000432 IPD2 ต15 outlet แตก พัสดุดำเนินการ 2019-01-14
62000421 IPD3 เก้าอี้ขาโยก พัสดุดำเนินการ 2019-01-11
62000406 ทันตกรรม suction ไม่ดูด พัสดุดำเนินการ 2019-01-04
62000394 ER เข็มขัดหลุด พัสดุดำเนินการ 2019-01-02
62000377 ซักฟอก เครื่องอบ2 ไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2018-12-25
62000379 IPD1 w1 ตู้เย็นไม่ดย็น พัสดุดำเนินการ 2018-12-25
62000369 OR suction ไม่ดูด พัสดุดำเนินการ 2018-12-24
62000370 OR or1 suction ไม่ดูด พัสดุดำเนินการ 2018-12-24
62000374 โรงครัว ห้องน้ำชายกระเบื้องหลุด พัสดุดำเนินการ 2018-12-24
62000362 IPD2 suction ไม่ดูด พัสดุดำเนินการ 2018-12-21
62000363 IPD2 ม่านชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-12-21
62000357 ER O2 outlet ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2018-12-19
62000339 ซักฟอก พัดลมฝาครอบหลุด พัสดุดำเนินการ 2018-12-17
62000334 แผนงาน เก้าอี้ขาหลุด พัสดุดำเนินการ 2018-12-14
62000326 ER stechoscope พัสดุดำเนินการ 2018-12-11
62000312 ER แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-12-07
62000307 ICU ขวดsuction พัสดุดำเนินการ 2018-12-06
62000297 IPD2 w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-12-03
62000295 IPD1 หมอนผู้ป่วยขาด พัสดุดำเนินการ 2018-11-30
62000292 LR Incubator filter ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-11-29
62000278 โรงครัว ฝาปิดท่อระบายน้ำ 3ฝา พัสดุดำเนินการ 2018-11-27
62000274 IPD3 เก้าอี้ขาชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-11-26
62000251 ICU เก้าอี้3ตัวชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-11-20
62000240 ER BP รั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-19
62000229 IPD1 Vacuum ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2018-11-15
62000237 LR stethoscope diaphram หลุด พัสดุดำเนินการ 2018-11-15
62000216 ทันตกรรม tippersyring พัสดุดำเนินการ 2018-11-14
62000217 ICU suction calibate ไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2018-11-14
62000218 ทันตกรรม triple syring น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-14
62000220 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-11-14
62000221 ER แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-14
62000222 ER เครื่องชั่งน้ำหนัก calibate ไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2018-11-14
62000200 แผนไทย หม้ออบสมุนไพรรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-13
62000203 IPD2 เครื่องจับสัญญาณชีพ ออกชิเจนชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-11-13
62000196 เภสัช แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-11-12
62000188 IPD3 w5 แอร์ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2018-11-09
62000189 ซักฟอก เครื่องซักผ้า3 โปรแกรมค้าง พัสดุดำเนินการ 2018-11-09
62000171 IPD1 เครื่องที่นอนลมไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-11-05
62000172 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-05
62000173 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-05
62000174 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-05
62000175 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-05
62000177 IPD1 ที่นอนลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-11-05
62000162 OR suction ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-11-02
62000145 LR อุลตร้าซาวด์ จอไม่ชัด พัสดุดำเนินการ 2018-10-31
62000132 IPD2 หัวO2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-10-30
62000133 IPD2 หัวO2 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-10-30
62000118 ICU อุปกรณ์ช่วยหายใจ silicone tube 75cm พัสดุดำเนินการ 2018-10-24
62000100 ICU โทรศัพย์ปุ่มกดเสีย พัสดุดำเนินการ 2018-10-22
62000102 PCU B.P.ดิจิตอล ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-10-22
62000105 ER วิทยุสื่อสาร สายหลุด พัสดุดำเนินการ 2018-10-22
62000109 IPD1 แอร์ไม่เย็น น้ำเเอร์หยด พัสดุดำเนินการ 2018-10-22
62000092 LR แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-10-19
62000076 กายภาพ bp วัดความดัน พัสดุดำเนินการ 2018-10-16
62000070 IPD3 w5 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-10-12
62000066 บัตร ไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2018-10-11
62000054 ICU แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-10-09
62000051 ICU กระป๋องsuction ยางหาย พัสดุดำเนินการ 2018-10-08
62000012 ICU ข้อต่อ circuit แตก พัสดุดำเนินการ 2018-10-02
62000015 IPD3 ผนังห้อง8 น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-10-02
62000021 IPD2 Stetoscope หูฟังหลุด พัสดุดำเนินการ 2018-10-02
62000023 ICU ฝ้าเพดาน พัสดุดำเนินการ 2018-10-02
62000027 IPD3 w11 12 ฝ้าห้องน้ำแตก พัสดุดำเนินการ 2018-10-02
62000028 IPD3 w15 หลังคา ฝ้า พัสดุดำเนินการ 2018-10-02
62000032 ทันตกรรม Pipper รั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-10-02
61001620 ANC แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-09-27
61001621 ICU filter ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2018-09-27
61001613 ประกัน opd ชั้น4 เพดานรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-09-25
61001603 OR resirvior ขาด พัสดุดำเนินการ 2018-09-24
61001583 ทันตกรรม หัวกรอฟันชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-09-18
61001576 ER เก้าอี้แถวแตก พัสดุดำเนินการ 2018-09-17
61001575 ซักฟอก เครื่องอบผ้า ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-09-14
61001563 รปภ จักรยานยางเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2018-09-12
61001567 LR stethoscope พัสดุดำเนินการ 2018-09-12
61001553 OR cuff bp ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2018-09-11
61001555 ทันตกรรม ไฟฉายไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2018-09-11
61001559 บัตร แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-09-11
61001542 LR เครื่องนึ่งขวดนม พัสดุดำเนินการ 2018-09-07
61001523 ER cuff bp ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-09-04
61001524 ER reservior ขาด พัสดุดำเนินการ 2018-09-04
61001518 ICU cuff bp พัสดุดำเนินการ 2018-09-03
61001519 ICU แบคทีเรียฟิลเตอร์ แตก พัสดุดำเนินการ 2018-09-03
61001511 OPD ตรวจ2 7 ทำแผล ประตูชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-08-31
61001512 OPD เก้าอี้ขาชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-08-31
61001501 ทันตกรรม เครื่องกรอช้า พัสดุดำเนินการ 2018-08-30
61001502 ทันตกรรม เครื่องกรอเร็วไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2018-08-30
61001503 ทันตกรรม สายหัวกรอไม่ล็อค พัสดุดำเนินการ 2018-08-30
61001504 IPD1 กระเลื้องผนังหลุด พัสดุดำเนินการ 2018-08-30
61001490 จ่ายกลาง ปืนสติกเกอร์ สายพาน พัสดุดำเนินการ 2018-08-28
61001484 ประกัน สวิทซ์ไฟ พัสดุดำเนินการ 2018-08-27
61001485 จ่ายกลาง หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-08-27
61001487 ER Reservior 600ml พัสดุดำเนินการ 2018-08-27
61001480 IPD1 w5 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-08-24
61001481 บริหาร 9523 6268 กล้องหน้ารถเสีย พัสดุดำเนินการ 2018-08-24
61001458 ICU lung test ยางเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2018-08-17
61001459 OPD BP digital ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-08-17
61001460 OPD เครื่องคิดเลข พัสดุดำเนินการ 2018-08-17
61001463 OPD เก้าอี้หัวกลม ล้อชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-08-17
61001453 IPD2 suction ดูดไม่แรง พัสดุดำเนินการ 2018-08-16
61001436 ทันตกรรม ยูนิตที่เสียบหัวไมโครหัก พัสดุดำเนินการ 2018-08-14
61001442 IPD3 w1 โซฟาหัก พัสดุดำเนินการ 2018-08-14
61001428 LAB ตู้อบเสมหะ ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2018-08-10
61001431 IPD1 w4 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-08-10
61001420 ER รถนั่ง14 หัก พัสดุดำเนินการ 2018-08-08
61001409 IPD1 Ambu bag ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-08-07
61001415 ICU เครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2018-08-07
61001399 OPD เก้าอี้ยุบ พัสดุดำเนินการ 2018-08-03
61001387 จ่ายกลาง แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-08-02
61001388 OPD เก้าอี้เบาะยุบ พัสดุดำเนินการ 2018-08-02
61001370 IPD2 เครื่องดูด ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-07-31
61001375 ER reservior ขาด พัสดุดำเนินการ 2018-07-31
61001379 IPD1 w3 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-07-31
61001358 ICU O2zat เด็กเล็กเสีย พัสดุดำเนินการ 2018-07-25
61001359 ICU cuff bp เด็ก พัสดุดำเนินการ 2018-07-25
61001365 IPD1 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-07-25
61001366 IPD1 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-07-25
61001353 ER แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-07-24
61001354 OR monitor cuff bp วัดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2018-07-24
61001320 ER cuff bp เด็ก พัสดุดำเนินการ 2018-07-20
61001302 OPD O2 sat ไม่อ่านค่า พัสดุดำเนินการ 2018-07-17
61001307 LR cuff รั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-07-17
61001294 IPD3 w10 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-07-16
61001295 IPD3 w10 tv ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-07-16
61001296 IPD3 w2 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-07-16
61001297 ICU ขวดO2 ข้อต่อหัก พัสดุดำเนินการ 2018-07-16
61001285 บริหาร 353 หม้อลมรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-07-12
61001288 ประชาสัมพันธ์ ตึกOPDหลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-07-12
61001291 ICU เครื่องทำน้ำร้อน เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-07-12
61001271 กายภาพ เครื่องวัดความดัน ไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2018-07-09
61001257 OR cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-07-06
61001254 สวน ฝารางน้ำแตก พัสดุดำเนินการ 2018-07-05
61001249 OPD bp ตั้งโต๊ะ Error พัสดุดำเนินการ 2018-07-04
61001243 OPD เครื่องวัดความดัน พัสดุดำเนินการ 2018-07-03
61001244 บัตร แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-07-03
61001226 ทันตกรรม เครื่องขูดหินปูนไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-06-28
61001227 ทันตกรรม เครื่องขูดหินปูน10 ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-06-28
61001210 IPD3 w2 เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2018-06-26
61001194 จ่ายกลาง เครื่องอบถุงมือไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-06-25
61001195 จ่ายกลาง ปืนสติกเกอร์ พัสดุดำเนินการ 2018-06-25
61001202 IPD1 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-06-25
61001185 IPD3 w7 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-06-21
61001186 PCU นาฬิกา พัสดุดำเนินการ 2018-06-21
61001182 IPD1 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-06-20
61001155 โรงครัว รถล้อไม่หมุน แบตเสื่อมเก็บไม่อยู่ พัสดุดำเนินการ 2018-06-15
61001162 โรงครัว หัวแก๊ส พัสดุดำเนินการ 2018-06-15
61001134 ER ห้องน้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-06-14
61001143 ICU ขวดน้ำแตก พัสดุดำเนินการ 2018-06-14
61001144 ICU สายเครื่องช่วยหายใจขาด พัสดุดำเนินการ 2018-06-14
61001145 ICU fillter แตก พัสดุดำเนินการ 2018-06-14
61001146 ICU เครื่องช่วยหายใจ ข้อต่อแตก พัสดุดำเนินการ 2018-06-14
61001147 ICU เครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2018-06-14
61001120 IPD1 ห้องพยาบาล แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-06-11
61001091 LR ขวด O2 หัก พัสดุดำเนินการ 2018-06-05
61001092 LR แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-06-05
61001093 IPD3 w16 แอร์น้ำยารั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-06-05
61001094 IPD3 w18 น้ำยารั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-06-05
61001068 IPD3 w4 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-05-30
61001051 LR เก้าอี้เอียงจะล้ม พัสดุดำเนินการ 2018-05-28
61001053 ER resevoior bag พัสดุดำเนินการ 2018-05-28
61001048 ICU เก้าอี้พับหัก พัสดุดำเนินการ 2018-05-25
61001033 ER O2 เกย์ค้าง พัสดุดำเนินการ 2018-05-22
61001038 IPD1 w5 อินเตอร์คอมเสีย พัสดุดำเนินการ 2018-05-22
61001039 IPD1 w1 เบรกเกอร์แอร์ พัสดุดำเนินการ 2018-05-22
61001016 LAB เครื่องปั่นเลสไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-05-21
61000994 LR stetoscope ขอบยางขาด พัสดุดำเนินการ 2018-05-16
61000997 บริหาร รถ402 ไดชาร์จ พัสดุดำเนินการ 2018-05-16
61000998 บริหาร รถ9523 เบรกหมด พัสดุดำเนินการ 2018-05-16
61000983 LR incubator แผ่นพลาสติกขาด พัสดุดำเนินการ 2018-05-15
61000985 LR นาฬิกาไม่เดิน พัสดุดำเนินการ 2018-05-15
61000951 LAB ตู้เก็บเสมหะ uv ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2018-05-08
61000942 ทันตกรรม เครื่องนึ่งเสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2018-05-07
61000925 IPD1 monitor ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-05-03
61000926 IPD1 adulf peak flow meter ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-05-03
61000927 IPD1 ambu bag ผู้ใหญ่ขาด พัสดุดำเนินการ 2018-05-03
61000929 LR นาฬิกาไม่เดิน พัสดุดำเนินการ 2018-05-03
61000935 ICU ฝากระป๋อง O2 หัก พัสดุดำเนินการ 2018-05-03
61000906 บัตร แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-04-30
61000917 OPD stethtoscope diapham หาย พัสดุดำเนินการ 2018-04-30
61000919 OPD ตรวจ7 อ่างล้างมือ พัสดุดำเนินการ 2018-04-30
61000879 ทันตกรรม ยูนิต ไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2018-04-26
61000884 ประชาสัมพันธ์ ห้องสุพรรณ สีเพดานลอก พัสดุดำเนินการ 2018-04-26
61000856 IPD3 เก้าอี้ชำรุดบุนวมไม่มีเท้าแขน พัสดุดำเนินการ 2018-04-20
61000832 ER Stethoscope ขอบยางแตก พัสดุดำเนินการ 2018-04-18
61000834 ICU แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-04-18
61000828 PCU วัดอุณหภูมิไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2018-04-17
61000811 OR หม้อต้มเครื่องมือไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-04-10
61000785 LR ไฟผ่าตัดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2018-04-04
61000790 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ชั้น3-4 ดังมาก พัสดุดำเนินการ 2018-04-04
61000791 ER ประตูอัตโนมัติเสีย พัสดุดำเนินการ 2018-04-04
61000792 ER แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-04-04
61000764 IPD3 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-04-02
61000753 ER วิทยุใช้ไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2018-03-28
61000757 ICU แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2018-03-28
61000741 จ่ายกลาง แท้งน้ำดีลูกลอยรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-03-27
61000748 IPD3 เก้าอี้ชำรุดมีเท้าแขน พัสดุดำเนินการ 2018-03-27
61000751 ประกัน เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-03-27
61000725 LR แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-03-22
61000698 ทันตกรรม ปลั๊กไฟเสีย พัสดุดำเนินการ 2018-03-19
61000700 LR stethosdope ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-03-19
61000682 ทันตกรรม ยูนิตแผงวงจร พัสดุดำเนินการ 2018-03-13
61000665 บัตร ห้องน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-03-09
61000666 ER suction ไม่ดูด พัสดุดำเนินการ 2018-03-09
61000661 จ่ายกลาง นึ่ง5 วาล์วน้ำทิ้งหยด พัสดุดำเนินการ 2018-03-08
61000634 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-03-06
61000638 โรงครัว แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-03-06
61000644 IPD1 รวม2 แอร์ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-03-06
61000645 IPD1 รวม1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-03-06
61000620 บัตร แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-03-02
61000625 ซักฟอก ฝ้าเพดานแตก พัสดุดำเนินการ 2018-03-02
61000628 ER แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2018-03-02
61000611 จ่ายกลาง โทรศัพท์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-02-26
61000605 IPD3 w20 แอร์มีกลิ่น พัสดุดำเนินการ 2018-02-22
61000607 รปภ cctv2 ไม่บันทึก พัสดุดำเนินการ 2018-02-22
61000586 ANC เก้าอี้โยก พัสดุดำเนินการ 2018-02-16
61000592 IPD1 เก้าอี้ชำรุด 2ตัวบุนวม พัสดุดำเนินการ 2018-02-16
61000560 LR incubator alarm พัสดุดำเนินการ 2018-02-09
61000542 ICU cuff bp ขาด พัสดุดำเนินการ 2018-02-07
61000538 IPD3 แอร์ห้องพยาบาลชั้นบนชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-02-06
61000518 OR stethoscopeชำรุด พัสดุดำเนินการ 2018-02-01
61000484 OR ดอกสว่านไม่คม พัสดุดำเนินการ 2018-01-26
61000467 LR แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-01-22
61000470 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-01-22
61000472 ICU NICU แอร์ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2018-01-22
61000456 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-01-18
61000436 ซ่อมบำรุง ล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี2561(รอบที่1) พัสดุดำเนินการ 2018-01-17
61000407 จ่ายกลาง เครื่องนึ่ง4 สปอไม่ผ่าน พัสดุดำเนินการ 2018-01-11
61000415 IPD3 w16 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-01-11
61000396 จ่ายกลาง แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2018-01-09
61000342 แผนไทย หม้อต้มลูกประคบ พัสดุดำเนินการ 2017-12-25
61000317 IPD3 w8 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-12-20
61000300 จ่ายกลาง ฝ้าเพดานหลุด พัสดุดำเนินการ 2017-12-13
61000290 โรงครัว ตู้แช่ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-12-08
61000277 LR แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-12-07
61000282 บริหาร กระจกห้องคุมไฟฟ้าแตก พัสดุดำเนินการ 2017-12-07
61000286 จ่ายกลาง ก๊อกน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-12-07
61000270 ICU น้ำรั่วลงชั้นล่าง พัสดุดำเนินการ 2017-11-30
61000272 IPD2 เครื่องวัด O2 ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2017-11-30
61000238 OR กรรไกรตัดกระดูกหัก hb 3761-03 พัสดุดำเนินการ 2017-11-20
61000239 ICU HANDLE LARING พัสดุดำเนินการ 2017-11-20
61000227 ER แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-11-17
61000222 IPD3 w8 เก้าอี้หัก พัสดุดำเนินการ 2017-11-16
61000224 ซ่อมบำรุง วิทยุสื่อสาร แบตเตอรรี่เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2017-11-16
61000215 ER cuff รั่ว เครื่องเทอร์ลูโม๋ พัสดุดำเนินการ 2017-11-15
61000197 LR แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-11-09
61000185 OR โคมไฟฝ่าตัดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2017-11-07
61000171 IPD3 w3 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-11-03
61000143 LR ตู้อบเด็ก พัสดุดำเนินการ 2017-11-01
61000149 ICU ห้อง nicu รั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-11-01
61000134 IPD2 หัว suction แรงดูดน้อย พัสดุดำเนินการ 2017-10-31
61000128 ICU blade #4 ไม่สว่าง พัสดุดำเนินการ 2017-10-30
61000132 OR compack air drive สว่าน พัสดุดำเนินการ 2017-10-30
61000133 OR kerisun 5mm ตัดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-10-30
61000100 ICU Ambu bag ไม่คืนตัว พัสดุดำเนินการ 2017-10-24
61000103 ICU หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-10-24
61000105 ICU cuff ผู้ใหญ่ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-10-24
61000085 ซ่อมบำรุง ล้างเครื่องปรับ อากาศ ครั้งที่1/61 พัสดุดำเนินการ 2017-10-17
61000079 ER cuff bp เด็ก พัสดุดำเนินการ 2017-10-16
61000069 ICU ไฟซ๊อต พัสดุดำเนินการ 2017-10-12
61000064 IPD1 กระป๋อง O2 ชำรุด 3ขวด พัสดุดำเนินการ 2017-10-11
61000054 IPD1 ห้องพยาบาลแอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-10-10
61000059 ER แผ่นกรองแอร์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-10-10
61000038 ICU Ambu bag แตก พัสดุดำเนินการ 2017-10-05
61000040 LR กระติกน้ำร้อนกดน้ำไม่ออก พัสดุดำเนินการ 2017-10-05
61000030 IPD3 เก้าอี้ชำรุด บุนวมไม่มีเท้าแขน พัสดุดำเนินการ 2017-10-04
61000025 ER เครื่อง Defibrillator แบทเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2017-10-03
61000027 ICU แอร์ พัสดุดำเนินการ 2017-10-03
61000013 IPD2 outlet ต14-9 หลุดหน้ากากแตก พัสดุดำเนินการ 2017-10-02
61000015 จ่ายกลาง เก้าอี้ขาชำรุดหัวโล้น สูง 64 ซม. พัสดุดำเนินการ 2017-10-02
61000006 จ่ายกลาง รางเคื่รองนึ่ง 6 ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-10-01
60001943 กายภาพ BP ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2017-09-28
60001937 IPD3 กรรไกรหัก พัสดุดำเนินการ 2017-09-26
60001940 ICU out let เสียบแล้วหลุดออกเอง พัสดุดำเนินการ 2017-09-26
60001928 กายภาพ หม้อต้มระคบไม่ร้อน พัสดุดำเนินการ 2017-09-25
60001929 ICU cuff เสีย รั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-09-25
60001916 ICU laryngoscope ไม่สว่าง พัสดุดำเนินการ 2017-09-21
60001920 LR infusion pump ไม่คงที่ พัสดุดำเนินการ 2017-09-21
60001898 ICU หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-09-18
60001889 โรงครัว โต๊ะทำงานผุ พัสดุดำเนินการ 2017-09-14
60001881 LR ekg ชำรุดตกลงพื้น แตก พัสดุดำเนินการ 2017-09-13
60001868 กายภาพ ตู้ต้มคาราชิน ไม่ร้อน พัสดุดำเนินการ 2017-09-12
60001869 กายภาพ bp ชำรุดcuff ชำรุด ขนาด 20-36ซม พัสดุดำเนินการ 2017-09-12
60001865 ER reservoir ขาด 2600ml พัสดุดำเนินการ 2017-09-08
60001848 OR รางระบายน้ำมีกลิ่นเหม็น พัสดุดำเนินการ 2017-09-07
60001850 ICU reservoir ขาด ขนาด2600ml พัสดุดำเนินการ 2017-09-07
60001852 IPD1 พัดลมตั้งโต๊ะไหม้ พัสดุดำเนินการ 2017-09-07
60001817 ER ophthamoscope เลนหัก พัสดุดำเนินการ 2017-09-04
60001818 ER ท่อน้ำแอร์รั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-09-04
60001823 IPD1 w1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-09-04
60001811 OPD ห้องน้ำ บ่อเกราะเต็ม พัสดุดำเนินการ 2017-09-01
60001806 ICU ขวด o2 ไม่มีลมออก พัสดุดำเนินการ 2017-08-31
60001797 OR กรรไกรตัดกระดูกแกนสปิง หัก พัสดุดำเนินการ 2017-08-29
60001788 IPD2 outlet ต19-13 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-08-28
60001768 IPD3 w12 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-08-23
60001769 IPD3 w13 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-08-23
60001771 ประชาสัมพันธ์ สายสัญญาณเสียง ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-08-23
60001778 OR เครื่องดมยาเสีย พัสดุดำเนินการ 2017-08-23
60001755 IPD3 w11 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-08-22
60001756 IPD3 w8 น้ำรั่ว ผนัง พัสดุดำเนินการ 2017-08-22
60001757 IPD3 w9 ฝ้าดำ พัสดุดำเนินการ 2017-08-22
60001760 โรงครัว ปลั๊กไฟ3ตาชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-08-22
60001765 IPD2 cuff สายต่อขาด พัสดุดำเนินการ 2017-08-22
60001744 แผนไทย หม้อนึ่งลูกประคบเสีย พัสดุดำเนินการ 2017-08-21
60001745 บัตร หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-08-21
60001732 IPD3 กระติกน้ำร้อนไฟดูด ขนาด 2.8 ลิตร พัสดุดำเนินการ 2017-08-17
60001733 IPD3 w3 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-08-17
60001737 จ่ายกลาง รางน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-08-17
60001740 OR cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-08-17
60001741 OPD ลูกยาง cuff bp เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2017-08-17
60001726 ER นาฬิกาดิจิตอล พัสดุดำเนินการ 2017-08-16
60001692 IPD3 แอร์มีเชื้อรา พัสดุดำเนินการ 2017-08-07
60001696 LR cuff bp ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-08-07
60001699 ICU สาย circuit ขาด พัสดุดำเนินการ 2017-08-07
60001690 LR infusion pump พัสดุดำเนินการ 2017-08-04
60001673 IPD3 w9 แอร์เย็นมาก พัสดุดำเนินการ 2017-08-03
60001674 LR เก้าอี้บุนวม มีเท้าแขน ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-08-03
60001678 ER แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-08-03
60001656 IPD2 out let ต10 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-07-31
60001659 ICU แอร์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-07-31
60001650 ER stethoscope แกนบิด พัสดุดำเนินการ 2017-07-27
60001649 ER cuff bp ชำรุดเครื่องedanvital 6518-027-2003 พัสดุดำเนินการ 2017-07-26
60001624 IPD3 ekg แบตหมดเร็ว พัสดุดำเนินการ 2017-07-24
60001600 IPD2 เครื่องดูดเสมหะข้อต่อที่ฝากระป๋องหัก พัสดุดำเนินการ 2017-07-18
60001605 ICU Infusion pump Error พัสดุดำเนินการ 2017-07-18
60001590 IPD2 ต19 ไกเตียงฝืด พัสดุดำเนินการ 2017-07-17
60001582 IPD3 w8 แอร์ไหม้ พัสดุดำเนินการ 2017-07-14
60001573 ทันตกรรม หัวกรอชำรุด 6 หัว พัสดุดำเนินการ 2017-07-13
60001577 OR กล้องส่องทางเดินอาหารขึ้นจอลายมองภาพไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-07-13
60001579 IPD2 cuff bp ชำรุด23-33cm พัสดุดำเนินการ 2017-07-13
60001560 OPD cuff bp 25-35 ซม. ชำรุดdinamap v 100 6515-069-33016 พัสดุดำเนินการ 2017-07-11
60001563 จ่ายกลาง เครื่องนึ่ง2 น้ำล้น พัสดุดำเนินการ 2017-07-11
60001523 บัตร กรองแอร์ผุ พัสดุดำเนินการ 2017-07-05
60001529 IPD1 ห้องรวม ผนังหลุด พัสดุดำเนินการ 2017-07-05
60001533 LR เครื่องชั่งทารกชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-07-05
60001516 ICU แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-07-03
60001510 ER แผ่นกรองอากาศแอร์หัก พัสดุดำเนินการ 2017-06-30
60001503 LR bp ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-06-28
60001507 LR Reservior ขาด 600 พัสดุดำเนินการ 2017-06-28
60001494 OR สว่านเจาะกระดูกชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-06-27
60001480 ER O2 sat ไม่อ่านค่า พัสดุดำเนินการ 2017-06-23
60001483 ICU ข้อต่อเครื่องช่วยหายใจ พัสดุดำเนินการ 2017-06-23
60001484 ICU เครื่องช่วยหายใจ ท่อยางเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2017-06-23
60001485 ICU Main flow bacteria filter พัสดุดำเนินการ 2017-06-23
60001474 ประชาสัมพันธ์ โต๊ะพับพื้นชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-06-22
60001475 ICU ฝา Suction หัก พัสดุดำเนินการ 2017-06-22
60001459 บ้านพัก แฟลตใหม่ ห้อง11 พัสดุดำเนินการ 2017-06-21
60001454 IPD3 กระติกต้มน้ำร้อนไฟไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2017-06-20
60001442 จ่ายกลาง เครื่องคิดเลข กด1ไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-06-19
60001422 ICU เบรกเกอร์ตัด พัสดุดำเนินการ 2017-06-16
60001423 ทันตกรรม ยูนิตไฟส่องปากขาด พัสดุดำเนินการ 2017-06-16
60001425 IPD1 กระติกน้ำร้อน เป็นสนิม พัสดุดำเนินการ 2017-06-16
60001406 ทันตกรรม หัวกรอชำรุด 5 หัว พัสดุดำเนินการ 2017-06-13
60001407 ทันตกรรม น้ำที่ใส่แก้วไม่ไหล พัสดุดำเนินการ 2017-06-13
60001385 ICU blead gao หมดอายุการใช้งาน พัสดุดำเนินการ 2017-06-12
60001389 จ่ายกลาง พัดลมชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-06-12
60001379 จ่ายกลาง แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-06-09
60001362 IPD3 infusion pump error พัสดุดำเนินการ 2017-06-08
60001369 IPD3 เก้าอี้เบาะชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-06-08
60001371 LR ไฟส่องเด็ก หลอดไม่ติด2หลอด พัสดุดำเนินการ 2017-06-08
60001357 IPD3 w9 แอร์เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2017-06-07
60001352 IPD1 o2 วาล์วเสีย 3ตัว พัสดุดำเนินการ 2017-06-06
60001332 IPD3 เก้าอี้เบาะหัก ไม่มีเท้าแขน พัสดุดำเนินการ 2017-06-05
60001333 IPD3 ห้องพยาบาลแอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-06-05
60001322 ทันตกรรม เครื่องฉายแสงหลอดไฟขาด พัสดุดำเนินการ 2017-06-02
60001325 IPD3 O2 sat เครื่องมือถือ KTMED INC รหัด puo พัสดุดำเนินการ 2017-06-02
60001317 IPD3 แอร์ปรับอุณหภูมิไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-05-31
60001287 จ่ายกลาง ฝาท่อระบายน้ำชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-05-29
60001296 IPD3 w9 กระจกบานเลื่อนร้าว พัสดุดำเนินการ 2017-05-29
60001300 กายภาพ เครื่องคิดเลข พัสดุดำเนินการ 2017-05-29
60001263 ซ่อมบำรุง เครื่องปั่นไฟน้ำมันรั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-05-25
60001240 จ่ายกลาง หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-05-19
60001225 โรงครัว หลังคาทางเชื่อมห้องประชุม น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-05-18
60001213 OR กรรไกรตัดเนื้อไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2017-05-17
60001191 OR เครื่องสว่านเจาะกระดูกชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-05-15
60001184 IPD1 ที่นอนลมชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-05-11
60001153 IPD3 cuff bp รั่วเครื่องแบบตั้งโต๊ะ หมายเหตุ เครื่องคืนหน่วยงาน พัสดุดำเนินการ 2017-05-09
60001155 IPD3 w8 แอร์ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-05-09
60001156 IPD1 w1 แอร์น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2017-05-09
60001157 บ้านพัก บ29 น้ำรั่วจากพื้นห้องน้ำ พัสดุดำเนินการ 2017-05-09
60001161 รปภ ผ้าใบกันแดดขาด พัสดุดำเนินการ 2017-05-09
60001163 ICU กระติกน้ำร้อนน้ำออกน้อย 2 ลิตร พัสดุดำเนินการ 2017-05-09
60001173 IPD3 เครื่องทำน้ำเย็น ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2017-05-09
60001143 แผนไทย bp สายไฟชำรุด เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ TERUMO พัสดุดำเนินการ 2017-05-05
60001134 LR เครื่องนึ่งขวดนมไม่ร้อน 6 ขวด พัสดุดำเนินการ 2017-05-03
60001127 ICU ขวด suction หัก 1500 ml พัสดุดำเนินการ 2017-05-02
60001128 ICU O2 sensor เสีย หน่วยงานติต่อช่างเอง พัสดุดำเนินการ 2017-05-02
60001113 ER รถเข็นนั่งล้อชำรุด 2 คัน พัสดุดำเนินการ 2017-05-01
60001104 จ่ายกลาง แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-04-28
60001095 ประชาสัมพันธ์ ตู้เก็บของผุ พัสดุดำเนินการ 2017-04-27
60001098 ICU bird mark7 ข้อต่อแตก 2576 พัสดุดำเนินการ 2017-04-27
60001075 ICU เครื่องช่วยหายใจ newport/360 พัสดุดำเนินการ 2017-04-26
60001078 IPD1 พัดลมตั้งพื้น พัสดุดำเนินการ 2017-04-26
60001080 ICU หูฟัง (เตียง3) โครงหูฟังหัก พัสดุดำเนินการ 2017-04-26
60001057 IPD2 หัว O2 ปรับไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-04-20
60001044 OR ส่ายต่อ cuff bp ชำรุด ยาว 3 เมตร พัสดุดำเนินการ 2017-04-19
60001049 ER ครื่องsuction ประจำรถ ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2017-04-19
60001012 LR เครื่อง non strem test ขึ้น EEEE ฟังหัวใจ พัสดุดำเนินการ 2017-04-07
60000995 IPD3 w16 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-04-04
60000999 IPD1 BP ตั้งพื้น บีบลมไม่ได้ ยี่ห้อBaum พัสดุดำเนินการ 2017-04-04
60000980 OR ไม้ระแนงหน้าห้องผ่าตัดหลุด พัสดุดำเนินการ 2017-03-31
60000979 ICU ปั้มลมน้ำมันรั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-03-30
60000966 IPD3 infusion pump ค่าคลาดเคลื่อน6515-030-0101/21 พัสดุดำเนินการ 2017-03-29
60000973 OPD steth ชำรุด ห้องตรวจ 4 พัสดุดำเนินการ 2017-03-29
60000948 LR แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-03-28
60000935 IPD1 รวม1 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-03-22
60000928 IPD2 dinamap cuff รั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-03-21
60000920 IPD1 เครื่องชั่งน้ำหนักอ่านค่าไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-03-17
60000899 โรงครัว ตู้แช่ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-03-13
60000890 LR bp ลมรั่วยี่ห้อ บอม พัสดุดำเนินการ 2017-03-10
60000873 IPD2 แยก6 นาฬิกาหล่นแตก พัสดุดำเนินการ 2017-03-09
60000875 IPD1 w2 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-03-09
60000868 OR หัวต่อสาย Suction แตก พัสดุดำเนินการ 2017-03-07
60000836 IPD2 เตียง12 outlet หน้ากากแตก พัสดุดำเนินการ 2017-03-03
60000810 ทันตกรรม เครื่องปิดผนึกเครื่องมือมีไฟรั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-02-27
60000816 ER reservior ขาดขนาด 2500 ml พัสดุดำเนินการ 2017-02-27
60000799 LR cuff bp ชำรุดคนอ้วน พัสดุดำเนินการ 2017-02-23
60000802 ซ่อมบำรุง เครื่องปั่นไฟ น้ำมันรั่ว พัสดุดำเนินการ 2017-02-23
60000804 IPD1 monitorPHILIPS เปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2017-02-23
60000783 ER Cuff BP ชำรุด ตีนตุ๊กแก ชำรุด ขนาด 27-35ซม. พัสดุดำเนินการ 2017-02-20
60000773 OPD Stethoscope หัก พัสดุดำเนินการ 2017-02-17
60000761 ทันตกรรม ไฟส่องปากยูนิตไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2017-02-15
60000753 IPD1 เตียง6 ไกเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-02-14
60000737 ER เกย์ O2 ลูกลอยไม่ขึ้น พัสดุดำเนินการ 2017-02-08
60000724 ER เก้าอี้เบาะชำรุด ตัวใหญ่ บุมนวม มีเท้าแขน พัสดุดำเนินการ 2017-02-07
60000725 IPD2 stetroscope เสีย พัสดุดำเนินการ 2017-02-07
60000711 ทันตกรรม เครื่องสเปร์หัวลมไม่ออก พัสดุดำเนินการ 2017-02-06
60000718 IPD2 เครื่องทดสอบความจุปอดชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-02-06
60000704 IPD2 ไม้กั้นเตียง14 หลุุด พัสดุดำเนินการ 2017-02-03
60000684 IPD3 สายเครื่องพ่นไอน้ำชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-01-31
60000674 IPD3 cuff bp ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-01-30
60000678 IPD1 เตียง5 เหล็กกั้นเตียงหลุด พัสดุดำเนินการ 2017-01-30
60000680 IPD1 เตียง22 ไม้กั้นเตียงหลุด พัสดุดำเนินการ 2017-01-30
60000672 ER แผ่นplate เครื่องจี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-01-26
60000652 OR เครื่องดมยาสลบ ใช้งานไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2017-01-25
60000645 ICU ข้อต่อ et tube แตก พัสดุดำเนินการ 2017-01-24
60000646 ICU stethoscope หัก ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2017-01-24
60000629 จ่ายกลาง ปืนยิงสติกเกอร์2 ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-01-19
60000620 IPD1 กระป๋องO2 หัก พัสดุดำเนินการ 2017-01-18
60000584 ICU mark7 กระป๋องทำความชื้นแกนต่อหัก พัสดุดำเนินการ 2017-01-16
60000591 ICU ท่อ Corrugate Silicone ขาด พัสดุดำเนินการ 2017-01-16
60000592 OR Monitor Schiller เปิดไม่ดิด พัสดุดำเนินการ 2017-01-16
60000594 IPD1 เครื่องวัดค่าความจุปอดหน้าปัดแตก พัสดุดำเนินการ 2017-01-16
60000580 IPD3 แอร์ พ.14 พัสดุดำเนินการ 2017-01-11
60000581 IPD2 ข้อต่อหัว suction เด็กชำรุด พัสดุดำเนินการ 2017-01-11
60000539 OR กรรไกรตัดกระดูกหัก พัสดุดำเนินการ 2017-01-04
60000556 IPD1 แอร์ห้อง จนท ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2017-01-04
60000533 ICU Mark7a ลมรั่วในเครื่องบ.นำเครื่องไปแล้ว เลขเครื่อง 475412 พัสดุดำเนินการ 2016-12-29
60000534 ICU เครื่องช่วยหายใจลมรั่วในเครื่องsn AJ 01808 บ.นำเครื่องไปซ่อม พัสดุดำเนินการ 2016-12-29
60000513 ทันตกรรม หัวกรอชำรุดซ่อมเปลี่ยนลูกปืนกรอกเร็ว 6 ชุด กรอช้า 6 ชุด ซ่อมกรอเร็ว 3 ชุด พัสดุดำเนินการ 2016-12-27
60000514 IPD1 infusion pump top-2200 Alam พัสดุดำเนินการ 2016-12-27
60000516 IPD1 กระติกน้ำร้อนแตก พัสดุดำเนินการ 2016-12-27
60000517 IPD1 infusion pump terumo ไม่ผ่านการสอบเทียบ พัสดุดำเนินการ 2016-12-27
60000497 PCU bp ดิจิตอลเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-12-26
60000500 IPD3 เครื่องnihon kohden สาย ekg ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-12-26
60000502 IPD3 เครื่องวัดความดันดิจิตอล cuff รั่ว terrumo พัสดุดำเนินการ 2016-12-26
60000505 จ่ายกลาง โทรศัทพ์ มือถือ samsung ที่ชาร์ท แบตฯเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-12-26
60000487 IPD2 เครื่องวัดไขสนหลังชำรุด กาวหลุด พัสดุดำเนินการ 2016-12-22
60000488 IPD2 ผ้าม่านชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-12-22
60000479 IPD2 nikon konder ิหท 3562 cuff ชำรุด ไม่ได้ส่งวัตสดุมา พัสดุดำเนินการ 2016-12-21
60000445 LR cuff bp ขาด NIHON KOHDEN OPV-1500K พัสดุดำเนินการ 2016-12-14
60000456 IPD2 w4 ไกเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-12-14
60000437 OR หม้อต้มเครื่องมือไฟไม่เข้าเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2016-12-09
60000435 ทันตกรรม ยูนิต ท่อกรองน้ำเสียแตก พัสดุดำเนินการ 2016-12-08
60000414 จ่ายกลาง เครื่องนึ่ง6 ขอบยางชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-12-06
60000405 OR สาย ventilator รั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-12-02
60000409 ER cuff bp ชำรุดชนิดสายคู่ พร้อมข้อต่อเกียวนอกเครื่อง dinamap v100 พัสดุดำเนินการ 2016-12-02
60000375 ER cuff bp รั่ว ลูกยางเสื่อมสภาพ เครื่อง terumo es-h55 พัสดุดำเนินการ 2016-11-28
60000378 IPD1 ที่ต้มน้ำร้อนไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2016-11-28
60000379 โรงครัว ตู้แช่อาหารมือจับหลุด พัสดุดำเนินการ 2016-11-28
60000349 ซักฟอก เครื่องอบ1 ไฟไม่เข้าเครื่อง พัสดุดำเนินการ 2016-11-23
60000317 OR เครื่องดมยาสลบใช้ไม่ได้ ฝาครอบ ioeiiow แตก ยางเสืยม พัสดุดำเนินการ 2016-11-22
60000319 IPD3 ห้องพยาบาล คอมแอร์เสียงดัง พัสดุดำเนินการ 2016-11-22
60000333 ANC cuff bp ผู้ใหญ่ ลูกยางบีบ สายต่อสปิง ชำรุด เครื่องชนิดตั้งพื้นมีล้อ พัสดุดำเนินการ 2016-11-22
60000337 PCU ลูกยาง bp ชำรุด ยี่ห้อ spirt ck-101 พัสดุดำเนินการ 2016-11-22
60000345 ICU Bird.smarh7veniw3 ควบคุมหายใจเข้าไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-11-22
60000346 ER Bird para PAC ทำงานผิดปกติ พัสดุดำเนินการ 2016-11-22
60000347 IPD2 เตียงผู้ป่วย 13 เหล็กไลกเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-11-22
60000313 ANC โต๊ะคัดกรองโยก พัสดุดำเนินการ 2016-11-17
60000306 LR O2 Sat ไฟไม่ติด เครื่อง Beciside รุ่น opv1500 life s c0pe พัสดุดำเนินการ 2016-11-15
60000296 IPD2 w3 ไกเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-11-14
60000297 IPD2 b7 เตียงฝืด พัสดุดำเนินการ 2016-11-14
60000299 OR Or1 โคมไฟผ่าตัดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2016-11-14
60000287 IPD3 กาต้มน้ำไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2016-11-10
60000281 ER Droppler แบตเสื่อง พัสดุดำเนินการ 2016-11-09
60000283 ICU Reusable 2600ml แตก พัสดุดำเนินการ 2016-11-09
60000268 LR หัวหนีบ senson เครื่อง Infnsion plum สปริงลั้งหัก พัสดุดำเนินการ 2016-11-08
60000265 ER Digital Oximeter สายชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-11-07
60000266 ER Flova ปลายหัก พัสดุดำเนินการ 2016-11-07
60000256 OPD Stethtoscpoe หูหัก พัสดุดำเนินการ 2016-11-04
60000239 ICU bludgas sensor ชำรุด ฝาปิดอุปกรณ์ขายึดหัก พัสดุดำเนินการ 2016-11-02
60000246 ER bed side monitor แบตเตอรี่เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2016-11-02
60000235 ซ่อมบำรุง เครื่องปั้มลมศูนย์อากาศ น้ำมันเสื่อมสภาพ พัสดุดำเนินการ 2016-10-31
60000191 IPD3 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000197 OR pool suction เชื่อมเกลียวหลุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000198 OR non tooth adson หัก ยาว12 ซม พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000199 OR sponge หัก ยาว 25 ซม. พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000201 OR allis1 ตัว หัก ยาว15 ซม. พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000202 OR clamp โค้ง 4 ต้วยหักาว14=2,16=1,13=1 พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000203 OR nedle holder 3ตัวปากตรง 16=1,20=1,21=1 พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000204 OR clamp ตรง2ตัว ยาว16=2 พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000205 OR babcope 2ตัว หัก ยาว21=1,19=1 พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000206 OR towel clip 4 ตัว ปากโค้ง 14=1ตัว,9=3 ตัว พัสดุดำเนินการ 2016-10-27
60000182 IPD2 ท22 เหล็กกั้นเตียงหลุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-26
60000183 IPD2 เหล็กกั้นเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-26
60000174 ER กระป๋องo2 จุกหลุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-25
60000135 ER Defib แบตเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2016-10-18
60000137 IPD2 ท15 เหล็กกั้นเตียงหลุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-18
60000088 IPD2 เครื่องวัดอุณหภูมิเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-10-12
60000067 IPD3 w8 ผนังตึกน้ำรั่ว เมื่อฝนตก พัสดุดำเนินการ 2016-10-10
60000079 ICU ปั๊มลมเสียงดังมาก พัสดุดำเนินการ 2016-10-10
60000060 ER ห้องSuction เพดานน้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-10-07
60000014 IPD3 w1 เก้าอี้ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-04
60000016 ER สาย EKG แตก พัสดุดำเนินการ 2016-10-04
60000017 ER Reseroir ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-10-04
59002069 ทันตกรรม เครื่องขูดหินปูนไม่แรง พัสดุดำเนินการ 2016-09-29
59002070 ทันตกรรม เครื่องขูดหินปูนด้ามจับร้อน พัสดุดำเนินการ 2016-09-29
59002061 IPD1 ขวด O2 แกนหลุด พัสดุดำเนินการ 2016-09-28
59002062 IPD1 O2 ที่ปรับหัก พัสดุดำเนินการ 2016-09-28
59002032 OR กรรไกรตัดไหม ปลายหัก พัสดุดำเนินการ 2016-09-23
59002022 IPD2 เหล็กกั้นเตียงชำรุด วัสดุที่เสียมา พัสดุดำเนินการ 2016-09-22
59002009 IPD2 เก้าอี้ล้อชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-09-21
59002010 ทันตกรรม เครื่องฉายแสงไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2016-09-21
59002011 ทันตกรรม ยูนิตน้ำไหลไม่หยุด พัสดุดำเนินการ 2016-09-21
59002012 ทันตกรรม bp วัดไม่ได้เครื่อง TERUMO พัสดุดำเนินการ 2016-09-21
59002014 LR O2 Sat เด็กชำรุด เครื่อง NIHON KOHDEN พัสดุดำเนินการ 2016-09-21
59002018 ทันตกรรม เครื่องเสปรย์หัวกรอ ตั้งเวลาไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2016-09-21
59001965 OPD ยางรองหูฟังชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-09-16
59001968 ER Reservoir รั่วขนาด 2600ml พัสดุดำเนินการ 2016-09-16
59001969 ER Flova ปลายหักยาว 72 ซม. พัสดุดำเนินการ 2016-09-16
59001942 OPD เครื่องส่องหู2 ไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2016-09-13
59001948 OR กรรไกรตัดกระดูกไม่เข้า ไม่ได้ส่งวัสดุมา พัสดุดำเนินการ 2016-09-13
59001935 ICU แอร์ห้องพยาบาลไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2016-09-12
59001936 ประกัน หลังคารั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-09-12
59001937 LR Resurvour bag รั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-09-12
59001919 IPD1 เตียงเฝ้าไข้ ชนิดพับได้ ผ้าฉีดขาด สีน้ำเงิน พัสดุดำเนินการ 2016-09-09
59001920 IPD1 เตียงเฝ้าไข้ ชนิดพับได้ ผ้าฉีดขาด สีน้ำเงิน พัสดุดำเนินการ 2016-09-09
59001921 IPD1 เตียงเฝ้าไข้ ชนิดพับได้ ผ้าฉีดขาด สีแดง พัสดุดำเนินการ 2016-09-09
59001925 OR คีม สปริงหัก dimedo 32.237.23 พัสดุดำเนินการ 2016-09-09
59001906 IPD2 ลูกยาง bp ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-09-07
59001907 IPD2 cuff bpรั่ว เครื่องdinamapp ขนาด 26-33 cm ชนิดสายคู่ พัสดุดำเนินการ 2016-09-07
59001911 ER แอร์น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-09-07
59001897 ER cuff bp ลูกยาง ชำรุด ชนิด 2 สายเครื่องชนิดตั้งพื้น พัสดุดำเนินการ 2016-09-06
59001901 OR กรรไกรตัดกระดูก พัสดุดำเนินการ 2016-09-06
59001868 IPD2 w3 ไกเตียงเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-08-31
59001855 ทันตกรรม หัวกรอชำรุด 3 รายการ 9 ตัว พัสดุดำเนินการ 2016-08-30
59001844 OR เตียงผ่าตัด2 กดไม่ลง พัสดุดำเนินการ 2016-08-26
59001829 IPD1 เตียง1 ไกเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-08-25
59001831 IPD1 เหล็กกั้นเตียงชำรุด หัวเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-08-25
59001832 IPD1 เหล็กกั้นเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-08-25
59001833 IPD1 cuff bp รั่ว เครื่องdinamap ตามตัวอย่าง พัสดุดำเนินการ 2016-08-25
59001834 IPD1 O2 sat ผู้ใหญ่ วัดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-08-25
59001835 IPD1 สายต่อ Defib O2 Sat เด็กขาด ใช้งานไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-08-25
59001769 IPD3 ลูกยาง BP เสื่อม ไม่ได้ส่งวัสดุมา เครื่องเทอรรูโม่ พัสดุดำเนินการ 2016-08-17
59001770 IPD3 w9 ป้ายหน้าแตก พัสดุดำเนินการ 2016-08-17
59001749 ทันตกรรม เครื่องฉายแสง หลอดขาด พัสดุดำเนินการ 2016-08-16
59001756 ICU infusion pump Eror พัสดุดำเนินการ 2016-08-16
59001742 ICU ท่อระบายน้ำฝนระบายน้ำออกไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-08-15
59001721 OR เครื่องดมยาเปิดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-08-10
59001713 ER เพดานหน้าแอร์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-08-09
59001682 ICU Reservior รั่ว ผู้ใหญ่ พัสดุดำเนินการ 2016-08-01
59001690 IPD1 สายยางเครื่องวัดความดันโลหิตขาด 2 ชุด cuff 2อัน ลูกยางบีบ 2อัน สายต่อสปิง 2 ชุด พัสดุดำเนินการ 2016-08-01
59001651 ทันตกรรม เตียง1 น้ำในแก้วบ้วนปากไม่ไหล พัสดุดำเนินการ 2016-07-26
59001616 OR เครื่อง Moniter ของ schiller เปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2016-07-22
59001618 IPD3 เก้าอี้หัก ห้องพิเศษ 4 พัสดุดำเนินการ 2016-07-22
59001622 ER เครื่อง Defibrillator Nihon แบตฯเสื่อม พัสดุดำเนินการ 2016-07-22
59001611 OR ระบบแจ้งเตือนN2O เสีย พัสดุดำเนินการ 2016-07-15
59001612 OR prop o2 วัดไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-07-15
59001574 ER เครื่องฟอกอากาศเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-07-11
59001578 IPD2 เตียง14 เหล็กกั้นเตียงฝืด พัสดุดำเนินการ 2016-07-11
59001557 ER แอร์ห้องใหญ่น้ำหยด (ER) พัสดุดำเนินการ 2016-07-07
59001552 LR cuff bp รั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-07-06
59001553 LR spo2 วัดค่าไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-07-06
59001548 ICU reservior ผู้ใหญ่แตก พัสดุดำเนินการ 2016-07-05
59001528 ทันตกรรม ข้อต่อ Handpice หัก พัสดุดำเนินการ 2016-07-01
59001520 ทันตกรรม ข้อต่อด้ามหัวกรอฟัน เสีย ล็อกไม่อยู่ 2 ตัว พัสดุดำเนินการ 2016-06-30
59001522 IPD3 w4 แอร์ไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2016-06-30
59001526 LR cuff bp ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-06-30
59001515 PCU เครื่องคิดเลข กดไม่ขึ้น พัสดุดำเนินการ 2016-06-29
59001503 IPD2 กระป๋อง O2 ที่เสียบสายหัก พัสดุดำเนินการ 2016-06-27
59001442 IPD3 เครื่องวัดความดันโลหิต ไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2016-06-20
59001446 ER blade ชำรุด 3 อัน ซ่อมได้ 2 อัน ส่งซ่อมนอก 1 อัน พัสดุดำเนินการ 2016-06-20
59001461 IPD1 กระป๋อง O2 แตก พัสดุดำเนินการ 2016-06-20
59001462 IPD1 O2 ตัวปรับชำรุดหลอดแก้วเก็บลมแตก พัสดุดำเนินการ 2016-06-20
59001463 LR ตู้อบเด็ก fillter หมดอายุ พัสดุดำเนินการ 2016-06-20
59001430 ทันตกรรม suction ไม่ดูด พัสดุดำเนินการ 2016-06-16
59001431 IPD1 o2 box แตก หลายที่ ส่งวัสดุที่เสียมา พัสดุดำเนินการ 2016-06-16
59001419 ซ่อมบำรุง รถเข็นคนไข้คานหัก พัสดุดำเนินการ 2016-06-14
59001420 OR กรรไกรตัดกระดูกชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-06-14
59001383 ซ่อมบำรุง ระบบ o2 สำรอง ไม่สามารถให้บริการได้ พัสดุดำเนินการ 2016-06-08
59001384 ซ่อมบำรุง suction pipe line ไม่ไทำงาน 1 เครื่อง พัสดุดำเนินการ 2016-06-08
59001365 OPD bp เด็กวัดไม่ได้ ชนิดตั้งโต้ะ พัสดุดำเนินการ 2016-06-02
59001350 ER resorvoir ขาดขนาด 2500 ML พัสดุดำเนินการ 2016-05-30
59001288 LR infusion pump alam detect พัสดุดำเนินการ 2016-05-18
59001281 OPD stet ขาหัก พัสดุดำเนินการ 2016-05-17
59001257 IPD3 เครื่องวัดความดันรั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-05-13
59001222 IPD2 cuff bp dinamap รั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-05-10
59001226 LR ผ้าคลุมหน้าต่างตู้อบเด็กชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-05-10
59001227 LR ผ้าคลุมหน้าต่างตู้อบเด็กชำรุด รุ่น chs 930 sca พัสดุดำเนินการ 2016-05-10
59001232 ER reservior รั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-05-10
59001183 ER เครื่องส่องตาไฟไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2016-04-28
59001165 OR แจ็คต่อสัญญาณภาพเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-04-26
59001166 OR เตียงผ่าตัด ปรับรีโมท ขึ้นลงไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-04-26
59001168 OR ดอกสว่าน เจาะกระดูก ไม่คม เจาะไม่เข้า พัสดุดำเนินการ 2016-04-26
59001099 OPD เครื่องวัดความดัน Error พัสดุดำเนินการ 2016-04-12
59001078 OPD เครื่องวัด O2 เปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2016-04-08
59001070 IPD1 w2 ตู้เย็นไม่เย็น พัสดุดำเนินการ 2016-04-07
59001028 ICU infusion pump หน้าจอแตก พัสดุดำเนินการ 2016-03-30
59001024 ER resovoir รั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-03-29
59001006 ICU Resovior พัสดุดำเนินการ 2016-03-24
59000952 ทันตกรรม ยูนิต น้ำรั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-03-16
59000953 ทันตกรรม เครื่องขูดหินปูน ร้อน พัสดุดำเนินการ 2016-03-16
59000885 ER flow ปลายหัก พัสดุดำเนินการ 2016-03-07
59000850 IPD2 ขวดออกชิเจนชำรุดปลายเสียบสายอ่อนหัก พัสดุดำเนินการ 2016-03-03
59000851 IPD2 หัว O2 ชำรุด เกลียวปิด- เปิดเสื่ยมสภาพ พัสดุดำเนินการ 2016-03-03
59000817 IPD1 กระป๋องออกชิเจน แกนเสียบชำรุด2 ขวด พัสดุดำเนินการ 2016-02-25
59000819 IPD2 กระป๋องออกชิเจนชำรุด /ฝาแตก พัสดุดำเนินการ 2016-02-25
59000811 LR setทำคลอดหัก พัสดุดำเนินการ 2016-02-24
59000774 ICU เครื่อง fax ส่งไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2016-02-17
59000761 IPD2 เครื่องวัดความดันรั่ว พัสดุดำเนินการ 2016-02-16
59000769 OR กรรไกรตัดกระดูกฝืด ซื้อน้ำมันหล่อลื่น พัสดุดำเนินการ 2016-02-16
59000745 ICU Laryngoscope ไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2016-02-15
59000688 ER Ambu bag ชำรุด2อัน พัสดุดำเนินการ 2016-02-04
59000678 OR สปิงดันกลับกรรไกรตัดกระดูกหัก พัสดุดำเนินการ 2016-02-03
59000676 ER O2 เกลียวปิดเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-02-02
59000580 OPD เครื่องวัดความดัน คัพชำรุด ไม่มีตัวอย่างส่งมา พัสดุดำเนินการ 2016-01-13
59000573 ทันตกรรม ยูนิต suction ไม่ทำงาน มอเตอร์ ไม่หมุน พัสดุดำเนินการ 2016-01-12
59000551 IPD2 สายยติดlead ekg พลาสติกห้มสายเปลื่อย สายอยู่ที่หน่อยงาน พัสดุดำเนินการ 2016-01-08
59000546 ICU new port e360 สวิทช์ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2016-01-07
59000534 IPD2 เครื่องวัด O2 หน้าจอเป็นภาษาจีน พัสดุดำเนินการ 2016-01-06
59000501 IPD3 เก้าอี้ เบาะขาด คานเหล็กหัก โช้คปรับระดับเสีย พัสดุดำเนินการ 2016-01-04
59000510 ICU เครื่องช่วยหายใจไม่ทำงาน พัสดุดำเนินการ 2016-01-04
59000511 ICU เครื่อวช่วยหายใจ Exhalation value แตก พัสดุดำเนินการ 2016-01-04
59000512 ICU Suction ตัวกรอง แตก ส่งมาเฉพราะตัวกรอง พัสดุดำเนินการ 2016-01-04
59000489 ไตเทียม เตียงชำรุดเหล็กกั้นเตียงชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-12-28
59000491 LR กระป๋องออกชิเจน ข้อต่อหัก พัสดุดำเนินการ 2015-12-28
59000474 IPD2 กระป๋อง O2 ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-12-23
59000484 IPD2 urire อ่านค่าไม่ได้ เลนส์หลุด โครงสร้างผุ พัสดุดำเนินการ 2015-12-23
59000467 ER โคมไฟเปิดไม่ติด พัสดุดำเนินการ 2015-12-22
59000468 IPD1 เครื่องวัดความดันวัดค่าไม่ได้ สายวัด o2 ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-12-22
59000469 IPD1 น้ำบ่อเกลอะล้น ออกมา พัสดุดำเนินการ 2015-12-22
59000454 ICU เครื่องช่วยหายใจ Error พัสดุดำเนินการ 2015-12-18
59000399 OR suction ไม่ดูด เครื่องตั้งพื้น พัสดุดำเนินการ 2015-12-09
59000343 ANC เครื่องอัลตราซาวด์ วัดค่าDf ไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2015-11-27
59000265 IPD2 เสาน้ำเกลือล้อหลุด พัสดุดำเนินการ 2015-11-16
59000226 IPD1 ล้อเตียงหลุด พัสดุดำเนินการ 2015-11-04
59000126 IPD2 monitor ลมไม่เข้า cup ชำรุด ไม่ได้นำเครื่องลงมา พัสดุดำเนินการ 2015-10-20
59000068 ER แอร์ น้ำหยด พัสดุดำเนินการ 2015-10-13
58001861 ER เกย์ออกซิเจน รั่ว ยี่ห้อ chmetron พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001863 ER เกย์ออกซิเจน ลูกลอยเสีย พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001864 ER เกย์ออกซิเจน ลูกลอยเสีย พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001872 LR Allis ปลายเขี้ยวชำรุด ยาว 16 ซม. พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001873 LR กรรไกรตัดเนื้อ 1 ตัว ยาว 7 นิ้ว พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001875 LAB ช่องกระจกติดพัดลมระบายอากาศแตก พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001880 ICU สาย circuit รั่ว ยาว 30 นิ้ว พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001881 ICU เครื่องช่วยหายใจ new port HT 50 oxygen bleding kit ขนาด 2 ลิตร ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-09-28
58001854 ER สายเครื่อง defib ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-09-25
58001844 IPD3 ตึกพิเศษ cuff เด็ก,ผู้ใหญ่ขาด ส่งตัวอย่างให้ไปด้วย พัสดุดำเนินการ 2015-09-23
58001814 LR Needle holder ยาว 15 ซม หัก พัสดุดำเนินการ 2015-09-22
58001834 LR สาย O2 sat ขาด พัสดุดำเนินการ 2015-09-22
58001805 ER Ambu bug แตก พัสดุดำเนินการ 2015-09-18
58001794 ทันตกรรม เครื่องสเปรย์น้ำมัน ชำรุด sn 11142 พัสดุดำเนินการ 2015-09-16
58001795 ทันตกรรม เครื่องสเปรย์น้ำมัน ชำรุด sn 84882 พัสดุดำเนินการ 2015-09-16
58001779 LR ตู้อบเด็กแรกเกิดหน้าต่างพาสติกขาด 3 อัน พัสดุดำเนินการ 2015-09-15
58001780 LR ตู้อบเด็กแรกเกิด plus 4000 air filter ชำรุด ยาว 30 ซม กว้าง 17 ซม พัสดุดำเนินการ 2015-09-15
58001781 ER เครื่องวัด Bpชำรุดชนิด มือถือ พัสดุดำเนินการ 2015-09-15
58001747 IPD2 infusion pump ร้องเสียงดัง แบตฯเสือม พัสดุดำเนินการ 2015-09-11
58001750 OPD เครื่องชั่งน้ำหนักไม่ตรง พัสดุดำเนินการ 2015-09-11
58001737 ปรึกษา cup terumo es-p110 รั่ว พัสดุดำเนินการ 2015-09-09
58001719 ER เครื่องBPตุ่มกดเปิด-ปิดยาก พัสดุดำเนินการ 2015-09-08
58001707 IPD3 หม้อต้มน้ำร้อนไฟช๊อต พัสดุดำเนินการ 2015-09-04
58001679 LR โคมไฟอบเด็ก หลอดหมดอายุ FL18W-T8-DB โตชิบา Deep Blue 18W พัสดุดำเนินการ 2015-09-03
58001683 ICU swivel flex ชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-09-03
58001672 ER แบตเตอรี่ เครื่อง AED เสื่อม พัสดุดำเนินการ 2015-09-02
58001629 ICU swivel-flex traeh -ข้อต่อ 4.5 ซม พัสดุดำเนินการ 2015-08-27
58001593 ER suction หู แกนหัก ยาว 19 ซม. พัสดุดำเนินการ 2015-08-24
58001570 LR มุ้งผู้ใหญ่ กางไม่ได้ พัสดุดำเนินการ 2015-08-19
58001562 OPD bp ลูกสูบยางชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-08-18
58001482 LR set เย็บแผลชำรุด พัสดุดำเนินการ 2015-08-05
58001466 ER Ambu bag ลิ้นรั่ว พัสดุดำเนินการ 2015-08-03
58001430 ICU lung test ขาด พัสดุดำเนินการ 2015-07-23
58001436 OR nedle จับเข็มไม่ได้ 2 ตัว พัสดุดำเนินการ 2015-07-23
58001437 OR nedle หัก พัสดุดำเนินการ 2015-07-23
58001438 OR กรรไกรตัดเนื้อไม่คม พัสดุดำเนินการ 2015-07-23
58001467 ER reservoir รั่ว พัสดุดำเนินการ 2015-07-03